Nieuws Item

De toekomst van het mbo-onderwijs

Het Horizon College en het mbo-onderwijs van de toekomst: hoe ziet dat eruit? Om daar antwoord op te krijgen zijn het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gevraagd hierover mee te denken. Ruim honderd stakeholders uit de regio Noord-Holland hebben hun wensen en ideeën voor het mbo-onderwijs kenbaar gemaakt. Deze input wordt gebruikt voor de nieuwe strategische visie die het Horizon College momenteel ontwikkelt.

Tijdens strategiecafés kwamen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties naar de locaties van het Horizon College om te discussiëren over het mbo-onderwijs en de mbo-student van morgen. Wat vinden de stakeholders belangrijk en wat verwachten zij van een mbo-student? Met name meer samenwerking en betere aansluiting op het werkveld waren terugkerende thema’s.

Meer betrekken bij het onderwijs

Anja Grootoonk, voorzitter College van Bestuur van het Horizon College, waardeert de inzet van de externe relaties enorm. ‘De opkomst was goed en de betrokkenen hebben enthousiast en serieus meegedacht. Wij willen onze relaties meer betrekken bij het onderwijs en daarom vinden wij hun mening belangrijk. Hun input wordt nu verwerkt in ons onderwijs van de toekomst.’

Omvangrijk traject

De vorming van de nieuwe strategische visie is een omvangrijk traject. Naast de strategiecafés in Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend hebben medewerkers van het Horizon College ruim honderd interviews gehouden met docenten, studenten en stakeholders. Daarnaast zijn tijdens speciale bijeenkomsten medewerkers van het Horizon College bevraagd over hun wensen en verlangens op onderwijsgebied en zijn er thema’s uitgewerkt die belangrijk zijn voor het toekomstige onderwijs. Zowel de ondernemingsraad als de studentenraad zijn nauw bij het proces betrokken.

Alle input wordt momenteel verwerkt. De nieuwe strategische visie is in juli klaar en gaan de onderwijsteams er mee aan de slag.

 

 

Publicatiedatum: 17 mei 2017