Nieuws Item

Horizon College en Purmerendse ScholenGroep tekenen partnerovereenkomst Purmer Valley

Het Horizon College neemt, evenals de Purmerendse ScholenGroep (PSG), deel aan Purmer Valley. Purmer Valley is een samenwerking tussen ICT-bedrijven, met name in de driehoek ICT-bedrijven, onderwijs en gemeente met als doel om educatie, kennisdeling en het totale ICT-klimaat te optimaliseren.

Voor de vmbo-leerlingen van de PSG brengt dit de ICT-praktijk binnen handbereik en door de samenwerking met het Horizon College wordt de kans op een succesvolle doorstroming naar een ICT-opleiding op het mbo groter en het gat tussen bedrijfsleven en onderwijs overbrugd. Daarnaast biedt het concept voor de stad Purmerend en metropool Amsterdam werkgelegenheid op verschillende vlakken. 

Pilot

De PSG heeft, vooruitlopend op de ondertekening, al een pilot opgezet waarin derdeklassers van het vmbo twee keer per week ICT-lessen volgen op het Horizon College. De overstap naar het mbo is vaak groot omdat er een groter beroep gedaan wordt op zelfstandigheid.

Door leerlingen al tijdens hun middelbare school kennis te laten maken met de beroepsopleiding van hun interesse, wordt de kans op een succesvolle doorstroom naar het mbo groter. Bovendien zijn de toekomstperspectieven voor afgestudeerden ICT goed: in Purmerend zitten relatief veel ICT-bedrijven. De behoefte aan vakkundig geschoold ICT-personeel groeit, waardoor er goede kansen ontstaan voor onze studenten ICT.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Donderdag 13 april hebben het Horizon College, de PSG en de gemeente Purmerend de partnerovereenkomst met de Stichting Purmer Valley getekend. De initiatiefnemers van Purmer Valley zijn afkomstig uit het bedrijfsleven. Zij zien de komende jaren een verder tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel ontstaan en willen Purmerend als ICT-stad op de kaart zetten.

Publicatiedatum: 19 april 2017