Succesvol verkiezingsevent op het Horizon College

Twaalf politieke partijen presenteerden zich 15 maart aan de studenten op de locatie Alkmaar. Op de verkiezingsmarkt konden jongeren zich laten informeren over de verkiezingsbeloften van de verschillende partijen. Er waren 12 partijen aanwezig die deze kans om in gesprek te komen met (aspirant) kiezers niet aan zich voorbij wilden laten gaan.

Met bijna 800 stemgerechtigde Alkmaarse studenten is het Horizon College voor de politiek een interessante locatie om jongeren te ontmoeten en te motiveren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart te gaan stemmen.

Tijdens een debatsessie, geleid door journalist Kamran Ullah, gingen de partijen met elkaar in gesprek over twee stellingen: de sluitingstijd van de horeca en het behalen van een startkwalificatie. Deze stellingen waren tijdens lessen Burgerschap door studenten gekozen als input voor het debat. Vooral de stelling over de sluitingstijden van de horeca leverde een dynamische uitwisseling van standpunten op. Studenten werden actief betrokken bij het debat door het gebruik van een digitale app, waarmee ze hun mening over de stellingen kenbaar konden maken. Na afloop bleek ook dat het percentage studenten dat zegt te gaan stemmen op 21 maart aanzienlijk gestegen was in vergelijking tot de meting bij de start van het debat. Een taalcoach van de Stichting Lezen & Schrijven zag er op toe dat er gedurende het debat geen ingewikkelde of onduidelijke taal werd gebruikt.

Het idee voor dit event is ontstaan toen Joost Kranenburg, docent Sport en Beweging, in contact kwam met de gemeente. Die wilde graag een activiteit voor jongeren organiseren en Joost zag mogelijkheden vanuit het lesprogramma Burgerschap.

 

Publicatiedatum: 15 maart 2018