Nieuws Item

Workshop voor havisten

In februari biedt het Horizon College een workshop voor havisten aan. Deze workshop is speciaal bedoeld voor vierdejaars havisten die waarschijnlijk niet overgaan naar havo 5. Over het algemeen hebben de meeste havisten zich (nog) niet georiënteerd op de mogelijkheden in het mbo. Uit ervaring is gebleken dat deze workshop bijdraagt aan een positiever beeld van de overstap havo-mbo.

De workshop is bedoeld voor de leerling en zijn/haar ouder of verzorger. Tijdens de workshop begeleiden we de leerling en de ouder bij het keuzeproces aan de hand van diverse opdrachten. Hierbij ligt de focus op interesse, eigenschappen van de leerling en het belang van een goed beroepsbeeld. Het filmpje ‘Uw kind gaat naar het mbo’ geeft veel duidelijkheid over hoe het mbo in elkaar zit. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. We willen echter wel benadrukken dat het geen voorlichtingsavond over opleidingen is.
Leerlingen kunnen ervoor kiezen om de workshop in Hoorn of in Alkmaar te volgen.

Data en tijd

·         Donderdag 9 februari op het Horizon College in Hoorn

·         Donderdag 16 februari op het Horizon College in Alkmaar

Tijd: 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur. Deelname is gratis.


Aanmelden
Heeft u leerlingen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deelname aan deze workshop? Dan verzoeken wij u om deze leerling en zijn of haar ouders/verzorgers te informeren. Zij kunnen zich via e-mail aanmelden bij I.A.Bianchi@horizoncollege.nl tot uiterlijk 3 februari. Graag naam, telefoonnummer, mailadres, naam van de school, naam decaan en de gewenste locatie doorgeven. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen is de leerling welkom samen met één ouder.

Een paar dagen voor de workshop ontvangen zij via de mail een uitnodiging en twee opdrachten ter voorbereiding. De opdrachten die ze deze avond maken, worden verwerkt in een profiel waarin een stappenplan is opgenomen, deze kunnen ze indien gewenst met u bespreken. Wij kunnen u na afloop van de workshops laten weten welke leerlingen zich hebben aangemeld en wie aanwezig waren. 

Publicatiedatum: 02 februari 2017