publicatiedatum: 04 november 2020

Update coronavirus

Laatste update: 4 november 2020

Op deze pagina vind je de laatste stand van zaken over hoe het Horizon College met de maatregelen van het kabinet omgaat. We hebben nog altijd te maken met beperkingen en we kunnen niet volledig gebruik maken van onze gebouwen. We laten 30% van de studenten toe in de gebouwen. De overige studenten volgen online lessen.

Veilig werken en leren vindt plaats door voldoende afstand te houden, een mondkapje te dragen, regelmatig je handen te wassen en bij klachten, thuis te blijven. Dit blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wat gebeurt er tot 1 februari 2021?
Tot in ieder geval de start van periode 3 (1 februari) ziet de situatie er zo uit.

Op school :
•  vinden de examens plaats die noodzakelijk zijn
•  hebben onze Entreestudenten, de anderstalige groepen, de opvangklassen en andere kwetsbare studenten hun lessen
•  geven we de praktijklessen
•  kunnen docenten/medewerkers apart afspreken met individuele studenten
•  geven we contractonderwijs
•  geldt een mondkapjesplicht, behalve tijdens de lessen. Tijdens de praktijklessen geldt wel een mondkapjesplicht.

Heb je algemene vragen over leren op afstand? De studentenhelpdesk staat klaar om jouw vraag te beantwoorden.

Terug van vakantie?
Ben je op vakantie geweest in een risicogebied, dus een land in de oranje of rode zone? Dan moet je 10 dagen vanaf de datum dat je weer terug bent gekomen in  Nederland in thuisquarantaine blijven. Heb je geen klachten, dan kun je gewoon online les volgen, maar je mag niet op de locatie komen. Meld je dan af bij je mentor én meld je via de gebruikelijke weg absent. Zet bij je absentiemelding dat je in thuisquarantaine zit en online les volgt.

Heb je wel klachten en kun je daardoor je (online) lessen niet volgen? Meld je dan ziek op de gebruikelijke manier. Wil je meer weten over de quarantaineregels? Check dan de website van de Rijksoverheid.

Veiligheid
Op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM doen wij ons uiterste best om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen. Studenten en medewerkers worden gericht geïnstrueerd en begeleid om een veilige leer- en werkomgeving te creëren. Onverkort blijft van kracht dat het personeel en de studenten die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn.


Meer informatie voor studenten:


Studie Informatie Punt
In deze coronatijd zijn wij er ook voor jongeren in kwetsbare thuissituaties, nemen we beroepskeuzetesten af en geven we loopbaanadvies aan instromers, twijfelaars en overstappers.

Zit je al bij ons op school en heb je advies/begeleiding nodig, dan kun je dit aangeven bij je mentor. Hij/zij kan ervoor zorgen dat een begeleider van STIP contact met je opneemt. Je kan je vraag ook hier stellen.

Je kunt een medewerker van STIP ook zelf rechtstreeks benaderen via:
• Alkmaar: 072-5476767 / 06-284 617 51
• Heerhugowaard: 072-547 6464 / 06-284 616 29
• Hoorn: 0229-287171 / 06-284 617 98
• Purmerend: 0299-455313 / 06-284 617 11


Ziek melden en verzuim
Je kunt jezelf alleen ziek melden via een mail aan het OSB. Bekijk hieronder het overzicht en jouw OSB.

Bekijk hieronder het overzicht en jouw OSB.

OSB

Contact

Emailadressen

Economie (Alkmaar)

(072) 547 68 35

 EC-OSB-Alkmaar@horizoncollege.nl

Economie (Hoorn)

(0229) 28 73 30

OSBEconomieHoorn@horizoncollege.nl

Gezondheidszorg (Alkmaar)

(072) 547 65 00

 OSB-Gezondheidszorg-Alkmaar@horizoncollege.nl

Gezondheidszorg (Hoorn)

(0229) 28 73 00

 OSB-Gezondheidszorg-Hoorn@horizoncollege.nl

Handel & Dienstverlening (Heerhugowaard)

(072) 547 61 50

 OnderwijsadmHDV@horizoncollege.nl

Handel & Dienstverlening (Hoorn)

(0229) 28 73 57

 OnderwijsadmHDV@horizoncollege.nl

Techniek (Heerhugowaard)

(072) 547 62 00

 Techniek_OSB_HHW@horizoncollege.nl

Techniek (Hoorn)

(0229) 28 74 40

 Techniekhoorn@horizoncollege.nl

Welzijn & Entree (Alkmaar)

(072) 547 68 94

 osbwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl

Welzijn & Entree (Hoorn)

(0229) 28 74 22

 OsbWelzijnHoorn@horizoncollege.nl

Purmerend

(0299) 45 53 39

 osb-purmerend@horizoncollege.nl

Vavo

(072) 547 67 48

 vavo-ziekmelding@horizoncollege.nl

Voor het onderwijs op afstand gelden de volgende spelregels: je neemt deel aan het georganiseerde onderwijs en als je ziek bent meld je jezelf via de mail van jouw OSB ziek. Je bent bereikbaar voor je mentor. Maken wij ons zorgen over jouw (on)bereikbaarheid dan melden wij je afwezigheid bij de gemeente.

Studentenhelpdesk 
Om alle studenten zo goed mogelijk vanaf huis te kunnen ondersteunen, is er de studentenhelpdesk voor jou. Hier kunnen alle vragen gesteld worden die te maken hebben met thuis studeren.

Er zijn drie manieren om in contact te komen met de helpdesk.
1. Je vult een formulier in met de vraag die je hebt. Hiervoor moet je wel inloggen met je Horizon e-mailadres en wachtwoord. Dit formulier vind je HIER.
2. Ook is het mogelijk om een mail te sturen naar: studentenhelpdesk@horizoncollege.nl. Vermeld in de mail je naam, telefoonnummer en je vraag.
3. Bel met het telefoonnummer 072-547 6860.

We proberen om je dezelfde dag te bellen, te mailen of organiseren een video chat met jou. Als je kiest voor optie 1 of 2 word je door een medewerker van de helpdesk terug gebeld, we organiseren een videochat of je krijgt antwoord via de mail. ​Je kunt zelf de keuze maken. We hopen dat we jou op deze manier goed kunnen ondersteunen bij het studeren vanuit huis!

NL | Buitenlandse stages en ontvangst buitenlandse studenten/gasten
Totdat de veiligheid van studenten gewaarborgd kan worden, zijn internationale stages en andere buitenlandse activiteiten niet mogelijk. Het Horizon College ontvangt ook geen buitenlandse studenten en/of gasten. We houden iedereen op de hoogte van toekomstige wijzigingen.

EN | International internships and hosting international students/guests
Until further notice all international internships and activities have been cancelled. Until their safety can be guaranteed Horizon College cannot host any international students or guests. We will keep you informed of any changes in the (near) future.

Veelgestelde vragen & antwoorden:


• Wat is de gemiddelde verdeling tussen fysiek en digitaal onderwijs op het Horizon College?
We geven 30% fysieke lessen.
We geven 70% online lessen.

• Hoeveel procent van de studenten kan tegelijkertijd op school zijn?
Circa 30% van onze studenten kan tegelijkertijd op school zijn.

• Maakt het Horizon College daarbij onderscheid tussen verschillende niveaus en/of leerjaren?
Ja. Onze eerstejaarsstudenten, Entreestudenten, anderstalige groepen, opvangklassen en andere kwetsbare studenten krijgen voorrang om naar school te komen.

•  Wat is onze ervaring met thuisonderwijs?
Alle onderwijssectoren hebben het digitale lesgeven opgepakt en iedereen leert snel. Op stel en sprong werd overgegaan naar digitaal lesgeven. De ene onderwijssector was daar al verder mee dan de andere onderwijssector, door corona is het in een stroomversnelling gekomen.
Alleen afstandsonderwijs bieden wordt gezien als een verschraling van het onderwijs. Dit komt vooral doordat de essentie van onderwijs, de professionele relatie tussen docent en student, veel moeilijker te onderhouden is. Daarbij wordt de praktijkcomponent gemist.

• Stages van veel studenten worden getroffen door de coronacrisis. In welke sectoren kunnen stages niet doorgaan?
De meeste stages kunnen doorgaan. Waar dat niet lukt, bijvoorbeeld in de horeca, zoeken we alternatieven.

Als er geen stage wordt gevonden; wat gaan de studenten dan doen?
Studenten die geen stage kunnen vinden, krijgen aanvullende opdrachten en/of praktijkinstructie in de werkplaats, zoals bij de opleidingen techniek.

• Kunnen de lessen ook in de avonduren worden gegeven voor een betere spreiding van de lessen en studenten?
De lessen kunnen tussen 8.30 uur en 22.00 uur plaatsvinden. Met de uitbreiding naar 22.00 uur is roostering in de avonduren mogelijk gemaakt. Hier wordt tot nu toe beperkt gebruik van gemaakt.

• Zijn er zorgen bij de docenten nu de scholen weer open zijn?
Er is hard gewerkt om het openstellen van de gebouwen met inachtneming van de maatregelen, mogelijk te maken. Er zijn vragen gesteld over de mondkapjesplicht, de ventilatiesystemen en wel of geen thuisquarantaine na een bezoek aan oranje/rode gebieden. Als een docent/werknemer zich niet veilig voelt om naar school te komen, wordt in overleg met de leidinggevende een oplossing gezocht.

• Verwachten we dit schooljaar meer uitval van studenten dan normaal?
Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, doen we er alles aan om uitval van studenten te voorkomen. Zolang de hybride vorm (online/fysiek lesgeven) aangehouden wordt, wordt niet per se meer uitval verwacht. We doen al het mogelijke om onze studenten binnen boord te houden.

• Verwachten we dit schooljaar dat studenten studievertraging oplopen?
Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, doen we er alles aan om studievertraging te voorkomen. Studenten die niet aan een stage kunnen komen, kunnen vertraging oplopen. Bij BOL-opleidingen kan het lastig worden om voldoende praktijklessen te geven. Met behulp van de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma worden meer praktijklessen ingeroosterd. Maar bijvoorbeeld bij de techniekwerkplaats is de grens van de capaciteit inmiddels bereikt.

• Wat doen we om studievertraging te voorkomen?
Er worden onder meer inhaal- ondersteunende en (bij)lessen aangeboden bovenop het reguliere programma. Er wordt gezorgd voor een alternatief stageprogramma en er is meer aandacht voor 1 op 1 begeleiding. Er zijn extra praktijklessen voor de BOL-opleidingen en er is meer ruimte voor het wegwerken van achterstanden.


Overige informatie:

Wij volgen de landelijke richtlijnen en vragen jou dat ook te doen. Check de algemene website van het RIVM: www.rivm.nl en deze website voor actuele informatie. We sturen huidige studenten ook via de HC-mail berichten. Alle andere vragen of opmerkingen bespreek je met je mentor of opleidingsmanager. Eventueel kun je je vraag ook stellen via corona@horizoncollege.nl.

Uiteraard hopen we dat je in goede gezondheid bent en blijft en dat we er samen voor zorgen dat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden.