publicatiedatum: 13 mei 2020

Update coronavirus

Laatste update: 13 mei

Voorlopig moeten we nog even volhouden, hoe lastig dat soms ook kan zijn. We doen ons uiterste best om onze studenten zo goed mogelijk tijdens deze coronaperiode te begeleiden. Elke keer komen we weer in een nieuwe fase. We laten ons hierbij leiden door het kabinet en het RIVM. Dat betekent dat voor alle studenten leren op afstand wordt gecontinueerd tot 15 juni, behalve voor de studenten van Entree, de anderstalige groepen en de opvangklassen. Deze studenten kunnen inmiddels weer lessen volgen in onze schoolgebouwen, die vanaf 4 mei weer fulltime geopend zijn. Onze schoolgebouwen zijn ook opengesteld voor de examenkandidaten die dit schooljaar diplomeren. Verder op deze pagina vind je meer informatie over de examens.

Wat gebeurt er vanaf 15 juni?
Vanaf 15 juni tot de zomervakantie is verdere verruiming mogelijk binnen de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Er mag maximaal 20% van het aantal mensen dat normaal in de gebouwen aanwezig was, in de gebouwen aanwezig zijn. Als de ruimte in de gebouwen het toelaat kunnen we studenten in onderstaande volgorde ontvangen:

1. studenten die examens moeten maken die nodig zijn voor de overgang naar het volgende schooljaar.
2. kwetsbare studenten uit andere opleidingsrichtingen (niet zijnde Entree, opvangklassen en anderstaligen) om hun leren te faciliteren.
3. als er nog ruimte is, kan eventueel praktijkonderwijs georganiseerd worden.

Per locatie wordt bepaald of er voldoende ruimte is om bovenstaande te realiseren.

Wat betekent dit voor jou als student?
Jouw mentor neemt contact met je op om te bespreken of je vanaf 15 juni op school wordt verwacht.

Examens
We zijn vanaf 4 mei gestart met schoolexamens en centrale examens voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen behalen. Deze examens kunnen, al dan niet aangepast, worden uitgevoerd op school. Daar waar dit nodig is, worden de studenten ook op school voorbereid op het examen. Verder willen we het mogelijk maken om de diploma’s aan de studenten uit te reiken op een passende en feestelijke manier.

Centrale examens Nederlands, rekenen en Engels
Vanaf maandag 11 mei t/m vrijdag 26 juni worden de centrale examens Nederlands, rekenen en Engels weer afgenomen. Ben jij examenkandidaat, dan ontvang je de uitnodigingen voor deze examens via de HC-mail. Houd je mail dus goed in de gaten en succes met de voorbereidingen én het examen.

Periode na de zomervakantie
De komende weken wordt onderzocht wat er nodig en mogelijk is om het onderwijs na de zomervakantie op te starten. Zodra hierover meer duidelijkheid is, maken we dit bekend.

Veiligheid
Op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM doen wij ons uiterste best om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen. Zo examineren we in kleine groepen en worden de studenten en medewerkers gericht geïnstrueerd en begeleid om een veilige leer- en werkomgeving te creëren. Uiteraard geldt dit ook in de periode vanaf 15 juni. Onverkort blijft van kracht dat al het personeel en studenten die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn.

Meer informatie voor studenten:


Vavo
Volg je bij ons vavo-onderwijs? Dinsdag 24 maart is aangekondigd dat de centrale eindexamens voor middelbare scholieren dit jaar niet doorgaan. Dit heeft minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. De schoolexamens mogen afgenomen worden tot begin juni en de resultaten van jouw schoolexamens bepalen of je wel of geen certificaat /diploma haalt.
• op 4 juni wordt bekend of je gezakt of geslaagd bent
• v
oor de gezakte examenkandidaten zullen er resultaat-verbeter-toetsen (RV-toetsen, maximaal 2 vakken per kandidaat) afgenomen worden in de weken na 6 juni tot 15 juni
• d
e RV-toets gaat over het gehele PTA en duurt maximaal 3 uur

Er komt een diploma-uitreiking, maar er is nog geen duidelijkheid hoe dit georganiseerd gaat worden. Ook zijn we nog de manier waarop de boeken ingenomen worden aan het onderzoeken. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben informeren wij je.

Aan het woord
Door het coronavirus is er voor iedereen veel veranderd. Niet alleen wordt er thuis gestudeerd, maar er zijn ook studenten die stage lopen en waar de werkzaamheden ineens anders worden. Benieuwd?

Verhaal Merijn
Merijn is laatstejaars student software developer én Nederlands kampioen in zijn vakgebied. Hij loopt stage bij CanvasHeroes in Amsterdam. Merijn bouwde in deze coronatijd mee aan de populaire app Ommetje.
Lees zijn verhaal 

Verhaal Lisa
Lisa is tweedejaarsstudent verpleegkundige en loopt stage op een revalidatie-afdeling voor orthopedische ingrepen. Vanwege het coronavirus is de afdeling omgebouwd tot corona-unit en ontvangen ze mensen die vanuit het ziekenhuis komen.
Lees haar verhaal 

Houd vol
Laat je toekomstplannen niet dwarsbomen door deze gekke situatie. Keep up the good work en hou vol! We missen onze studenten en daarom is deze video hieronder voor hen.


Studie Informatie Punt
In deze coronatijd zijn wij er ook voor jongeren in kwetsbare thuissituaties, nemen we beroepskeuzetesten af en geven we loopbaanadvies aan instromers, twijfelaars en overstappers.

Zit je al bij ons op school en heb je advies/begeleiding nodig, dan kun je dit aangeven bij je mentor. Hij/zij kan ervoor zorgen dat een begeleider van STIP contact met je opneemt.
Je kan je vraag ook hier stellen

Je kunt een medewerker van STIP ook zelf rechtstreeks benaderen via:
• Alkmaar: 06-28461751
• Heerhugowaard: 06-28461629
• Hoorn: 06-28461798
• Purmerend: 06-28461711

We staan voor je klaar!


Ziek melden en verzuim
Vanaf nu kun je jezelf alleen ziek melden via een mail aan het OSB. Bekijk hieronder het overzicht en jouw OSB.

Nu we onderwijs op afstand organiseren gelden de volgende spelregels: je neemt deel aan het georganiseerde onderwijs en als je ziek bent meld je jezelf via de mail van jouw OSB ziek. Je bent bereikbaar voor je mentor. Maken wij ons zorgen over jouw (on)bereikbaarheid dan melden wij je afwezigheid bij de gemeente.

Studentenhelpdesk
Om alle studenten zo goed mogelijk vanaf huis te kunnen ondersteunen, zijn we een studentenhelpdesk gestart. Hier kun je al jouw vragen stellen die te maken hebben met thuis studeren. De studentenhelpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Er zijn twee manieren om in contact te komen met de helpdesk.
1. Je vult een formulier in met wat informatie over jezelf en de vraag die je hebt. Hiervoor moet je wel inloggen met je Horizon e-mailadres en wachtwoord. Dit formulier vind je HIER.
2. Ook is het mogelijk om een mail te sturen naar: studentenhelpdesk@horizoncollege.nl. Vermeld in de mail je naam, telefoonnummer en je vraag.

In allebei de gevallen word je door iemand van de helpdesk teruggebeld of we organiseren een videochat. Je kunt zelf de keuze maken. We gaan nog aan de slag met een site waarin je veel gestelde vragen en allerlei informatie en tips kunt vinden over thuis studeren. Zodra deze klaar is, hoor je dat. We hopen dat we jou op deze manier goed kunnen ondersteunen bij het studeren vanuit huis!

Stage
Ben je momenteel op stage en biedt jouw leerbedrijf de mogelijkheid om je stage te vervolgen, dan kun je jouw stage gewoon vervolgen. Als het leerbedrijf aangeeft dat studenten uit voorzorg niet welkom zijn, dan respecteren we dat.

NL | Buitenlandse stages en ontvangst buitenlandse studenten/gasten
Totdat de veiligheid van studenten gewaarborgd kan worden, zijn internationale stages en andere buitenlandse activiteiten niet mogelijk. Het Horizon College ontvangt ook geen buitenlandse studenten en/of gasten. We houden iedereen op de hoogte van toekomstige wijzigingen.

EN | International internships and hosting international students/guests
Until further notice all international internships and activities have been cancelled. Until their safety can be guaranteed Horizon College cannot host any international students or guests. We will keep you informed of any changes in the (near) future.

Intakes voor nieuwe opleiding
Er worden geen intakegesprekken gehouden, behalve wanneer door de aanleverende school een intakegesprek wordt geadviseerd vanwege een goede overdracht en zorgvuldige plaatsing.

Aanmelden voor nieuwe opleiding
Ook na 1 mei is het nog mogelijk om je aan te melden bij het mbo. Als er ruimte is bij de opleiding van je voorkeur en je voldoet aan de eisen dan kun je die opleiding natuurlijk gaan volgen. Wacht daar niet te lang mee. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder we je definitief kunnen inschrijven voor een opleiding.

Meer lezen óf direct aanmelden kan hier 

Hulp nodig bij je studiekeuze?
Als je nog vragen hebt over je studiekeuze, dan kun je ons bellen of whatsappen. We geven antwoord op je vragen en helpen je bij het aanmelden. We staan voor je klaar!

• Alkmaar: 06-28461751
• Heerhugowaard: 06-28461629
• Hoorn: 06-28461798
• Purmerend: 06-28461711

Meer informatie voor

ouders/verzorgers:

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ons onderwijs. Wij communiceren hierover direct met onze studenten maar we begrijpen dat u als ouder ook vragen heeft. Daarom informeren wij u hier over de belangrijkste ontwikkelingen.

Onderwijs op afstand
Door het coronavirus bieden wij geen lessen aan op onze locaties, behalve voor onze Entree-klassen, anderstalige groepen en opvangklassen. Voor alle overige studenten bieden we onderwijs op afstand aan. Uw kind is hierover per mail geïnformeerd. Hij/zij logt hiervoor in op Teams (Office 365) en maakt gebruik van onze online leeromgeving ELO. Wij hanteren zoveel mogelijk het bestaande lesrooster. Bij sommige opleidingen is er een alternatief lesrooster, dit is aan uw kind gecommuniceerd. De lessen zijn verdeeld in online lessen (docent geeft uitleg), uren waarin de studenten zelfstandig opdrachten maken en taakuren waarin de studenten onder begeleiding van de docent aan de slag gaan. Docenten registreren de aanwezigheid van studenten tijdens de online lessen en houden bij of opdrachten op tijd worden ingeleverd. Als studenten of ouders vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met de mentor.

Communicatie
Nieuwe ontwikkelingen communiceren wij rechtstreeks met uw kind via zijn of haar mentor en/of de Horizon e-mail. Het is dus belangrijk dat elke student deze regelmatig checkt. Ook op onze website vermelden wij deze ontwikkelingen. Elke mentor neemt eenmalig contact op met de ouders van studenten. Bij vragen of onduidelijkheden, kunt u zelf contact opnemen met de mentor.

Stage
Studenten die momenteel op stage zijn, kunnen deze stage gewoon vervolgen als het leerbedrijf deze mogelijkheid biedt. Als studenten zelf het gevoel hebben dat zij niet voldoende beschermd zijn tijdens hun stage, respecteren we dit en kan de stage beëindigd worden. Soms betekent dit dat de stage dan ingehaald moet worden. We merken dat het aanbod van stageplekken in sommige sectoren vanwege het coronavirus laag is. Dit kan betekenen dat de stage van uw kind uitgesteld wordt.

Examinering
Binnen het Horizon College ligt de focus nu op examinering. We streven ernaar dat onze studenten hun studie binnen de normale studieduur kunnen afronden. 

Veelgestelde vragen
Leidt het coronavirus tot studievertraging bij mijn kind?
Nee, in principe niet. We streven ernaar dat onze studenten hun studie binnen de normale studieduur kunnen afronden. In enkele gevallen zijn wij afhankelijk van een externe partij (leerbedrijf of andere organisatie) en is vertraging echt niet te voorkomen. In dat geval kan de studie een periode langer zijn of kunnen sommige lesperiodes ingevuld worden met extra lessen.

Kan mijn kind volgend jaar starten met zijn/haar hbo-vervolgopleiding?
Mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo en door de coronacrisis niet op tijd klaar zijn, mogen toch alvast beginnen met hun vervolgopleiding. Zij krijgen een half jaar extra, tot 1 januari 2021, om hun mbo-diploma alsnog te halen, door bijvoorbeeld vakken of een stage in te halen.

Steuntje in de rug
Het coronavirus blijft ons dagelijks leven beïnvloeden. Voor onze studenten en medewerkers, maar zeker ook voor u als ouders en verzorgers. En daarom hebben we speciaal voor u deze video gemaakt; als steun in de rug in deze moeilijke tijd.


Overige informatie:

Wij volgen de landelijke richtlijnen en vragen jou dat ook te doen. Check de algemene website van het RIVM: www.rivm.nl en onze website voor actuele informatie. We sturen huidige studenten ook via de HC-mail berichten. Alle andere vragen of opmerkingen die je hebt kun je kwijt via het corona-crisisteam (telefoonnummer 072-5476363 en/of e-mail: corona@horizoncollege.nl).

Uiteraard hopen we dat je in goede gezondheid bent en blijft en dat we er samen voor zorgen dat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden.