Horizon College | Word de beste versie van jezelf

publicatiedatum: 15 maart 2023

Flexibel en modulair onderwijs in opkomst

Wat zijn ze trots; de eerste twaalf studenten die middels flexibel en modulair onderwijs hun diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker hebben gehaald! Flexibel en modulair onderwijs is in opkomst en houdt in dat volwassenen versneld, via maatwerk en modules een diploma kunnen halen. Bernadet de Vries (40) volgde het traject en is blij dat ze deze kans gekregen heeft. ‘Er is gekeken naar mijn ervaring en naar wat ik nodig had om een niveau 4-diploma te halen. Er is maatwerk geleverd en dat was superfijn.’

Deze eerste twaalf studenten volgden tijdens dit flexibele traject de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4). Er wordt gewerkt in zes modules van tien weken. De opleiding kan worden gevolgd door werknemers die al langere tijd in de kinderopvang werken en een diploma willen behalen, zij kunnen dan een aantal modules volgen. Samen met de werkgever en het onderwijs wordt gekeken wat nodig is om een hoger niveau te bereiken. Ook nieuwkomers in het werkveld kunnen het traject volgen, zij doorlopen alle zes modules om het diploma te behalen.

Goed aansluiten bij het werk
Bernadet werkt bij kinderopvangorganisatie Berend Botje en haalde 22 jaar geleden haar niveau 3-diploma SPW. Ze wilde heel graag een niveau hoger zodat ze ook stagairs mag begeleiden en nieuwe mogelijkheden kan oppakken die bij een gespecialiseerd medewerker horen. Binnen een half jaar tijd behaalde ze haar niveau 4-diploma. ‘Ik wist waar ik aan begon, het was een half jaar flink aanpoten, ik moest alles goed plannen en goed regelen. Ik kreeg vrijstelling van een aantal lessen en heb uiteindelijk drie modules gevolgd met verdiepingsvakken zoals pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingsplannen maken. Het sluit goed aan bij het werk dat ik doe. Ik vond het prettig om in modules te werken want je bent met
één onderwerp bezig waarin je je kunt verdiepen. De modules en het maatwerk; het is het absoluut waard geweest.’

Eigen leerroute uitstippelen
Het is een landelijke ambitie om elke mbo-student een eigen leerroute te laten uitstippelen. Die kan bestaan uit een volledige opleiding, delen van een opleiding of combinaties van opleidingen. Flexibel en modulair onderwijs is een belangrijk speerpunt voor het Horizon College; studenten zijn vrijer in het bepalen van hun leerroute. Naast de invoering van de flexibele leerroute spelen ook de grote personeelstekorten in sectoren een rol. De afdeling Pedagogisch Werk is daarom met het werkveld in gesprek gegaan om met flexibel en modulair onderwijs mede de oplossing voor het tekort te vinden.  

Uitdaging
Het opzetten van de modules is volgens docent Sylvia van den Brink een uitdaging geweest. ‘Met een aantal docenten hebben we gekeken wat we willen aanbieden en welke lesstof we kunnen samenvoegen. Je wilt dat mensen versneld een opleiding kunnen volgen en je wilt ook kwaliteit leveren. Dat is gelukt; er staat nu iets moois. Als docent heeft het mij veel energie gegeven, je vak wordt interessanter en het contact met het werkveld is superleuk. Inmiddels is er al een derde groep gestart!’

Voor veel mensen aantrekkelijk
Milja van Vlokhoven, leidinggevende bij kinderopvangorganisatie Berend Botje, is blij dat flexibel en modulair onderwijs voor de kinderopvang is gerealiseerd. ‘Het is fijn dat een werknemer niet een hele opleiding hoeft te volgen. Je kunt meerdere momenten per jaar instappen en aangeven waar de behoefte ligt om je verder te ontwikkelen. Er wordt maatwerk geleverd en dat maakt het voor veel mensen aantrekkelijk. Voor onze organisatie is deze vorm van onderwijs een mooi initiatief.’