Horizon College | Word de beste versie van jezelf

publicatiedatum: 09 juli 2020

Miljoenensubsidie voor ICT-onderwijs Purmerend

De stichting PurmerValley, waar het Horizon College partner van is, ontvangt 2,5 miljoen euro subsidie om het ICT-onderwijs in de regio Purmerend te versterken en te verrijken. Er is een groot tekort aan goed geschoolde ICT’ers. Om dit tekort terug te dringen heeft de stichting PurmerValley een actieplan opgesteld om jongeren te interesseren voor een opleiding en een baan in de ICT. PurmerValley is een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Purmerend en heeft als ambitie het beste ICT-onderwijs van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal aan te bieden. Het Horizon College heeft als penvoerder de aanvraag gedaan en het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft de 2,5 miljoen euro subsidie toegekend. Het RIF heeft als doel om studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. De subsidie is bijeengebracht door overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Jongeren enthousiast maken voor ICT: dat is de belangrijkste focus van PurmerValley voor de komende jaren. Met deze enorme financiӫle impuls kunnen kinderen de gehele schoolperiode, van kinderopvang en basisschool tot en met beroepsonderwijs, actuele ICT-kennis opdoen binnen hun belevingswereld. Via deze doorlopende leerlijn wil PurmerValley de instroom van het aantal mbo-studenten dat bij het Horizon College (locatie Purmerend) kiest voor een ICT-opleiding in 2025 verdubbelen.

Reeks van actiepunten
Het huidige mbo-onderwijs wordt verrijkt en vernieuwd. ‘Met deze subsidie kunnen we de actiepunten die we hebben opgesteld, uitvoeren. Dit is een fantastische kans en een hele mooie uitdaging’, aldus een blije Arjan Vethman, locatiedirecteur Purmerend. ‘Zo gaan we op school een simulatieruimte ontwikkelen waar praktijksituaties en kennis zo realistisch mogelijk overgedragen kunnen worden. We gaan ook een practoraat Onderwijs en Digitalisering ontwikkelen. Dit wordt dé plek waar kennis over ICT-onderwijs en de mogelijkheden van digitalisering in het beroepsonderwijs verzameld en verspreid worden. Verder willen we het bedrijfsleven een prominentere rol laten vervullen om het onderwijs beter aan te laten sluiten op actuele ontwikkelingen. En we gaan in samenwerking met hogeschool Inholland een hbo Associate Degree ontwikkelen waarmee studenten met nog meer praktische ICT-kennis instromen in het lokale bedrijfsleven.’

Extra ICT-docenten aantrekken
Om alle actiepunten te kunnen realiseren zijn goed geschoolde docenten nodig. Het Horizon College gaat daarom 10 extra ICT-docenten aantrekken en bijscholing organiseren voor huidige docenten en stagebegeleiders.

Enorme stap voorwaarts
Bestuursleden en ICT-ondernemers Bart Kuipers en Dirk Tuip zien de 2,5 miljoen euro subsidie als een enorme waardering voor alle inspanningen die de afgelopen jaren zijn gedaan door de stichting PurmerValley. Bart Kuipers: ‘Door de handen ineen te slaan kunnen bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Purmerend nu een enorme stap voorwaarts zetten en het tekort aan goed geschoold personeel terugdringen. We gaan de kwaliteit en de actualiteit van het ICT-onderwijs in de gehele doorgaande leerlijn verbeteren en leerlingen in een vroeg stadium interesseren om voor een carrière in de technologiesector te kiezen. Daar betrekken we bestaande en nieuw te vestigen ICT-bedrijven in Purmerend bij die de ambities en doelstellingen van PurmerValley nastreven. We winnen er veel mee en de maatschappelijke impact is groot. Kortom; we gaan Purmerend op de kaart zetten als ICT-stad!’

Partners PurmerValley
De partners van PurmerValley zijn: Horizon College, Purmerendse Scholengroep (PSG), SG de Triade (Atlas College), Stichting Kinderopvang Purmerend, Hogeschool Inholland, CPOW, FacilityApps, Spot, Searchuser, ITSD, Provide SME, gemeente Purmerend, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Lees meer over samenwerkingen met het werkveld