Missie en beleid

Missie

Het Horizon College wil kennis, kunde en leervaardigheid overdragen

  • door het aanbieden van advies- en onderwijsactiviteiten
  • aan inwoners, ondernemers en werknemers bij organisaties in het gebied in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal
  • om de door hen gewenste en kenbaar gemaakte persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk te maken
  • en op die manier een bijdrage leveren aan hun duurzame positie op de arbeidsmarkt
  • teneinde de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio te bevorderen.