Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

Het Horizon College heeft in 2006 als eerste roc in Nederland het certificaat Investors in People (IiP) verworven. Dit internationale erkenningscertificaat laat zien dat het Horizon College zich ervan bewust is, dat het succes van de organisatie in de eerste plaats ligt bij de professionele ontwikkeling en betrokkenheid van zijn medewerkers.

In de praktijk betekent dit dat de ambities en de doelen van de organisatie continu op die van de medewerkers worden afgestemd. Dit maakt het mogelijk dat het Horizon College zich gericht kan ontwikkelen. Het erkenningscertificaat betekent ook dat het Horizon College zich nadrukkelijk bewust is van zijn positie in de maatschappij.

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de organisatie wordt er eens in de drie jaar door IiP Nederland een assessment uitgevoerd. Hierbij worden de ambities van het Horizon College als vertrekpunt genomen. Tussendoor zijn er monitoringsonderzoeken. Middels interviews met medewerkers wordt onderzocht wat de resultaten en effecten zijn van ingezette acties en ontwikkelplannen. Zo ontstaat een goed beeld van de sterke kanten van het Horizon College en welke potentiële krachten nog ontwikkeld kunnen worden. Zo blijft het Horizon College zich continu verbeteren.

Begin 2015 heeft het Horizon College op basis van zo’n IiP assessment het niveau brons bereikt.