Kwaliteit van het onderwijs

Het continu verbeteren van de onderwijs- en examenkwaliteit
In 2017 heeft het Horizon College een aantal kwaliteitsprojecten uitgevoerd op het gebied van kwaliteitszorg en examinering. De aanleiding lag in de scherpere wetgeving rond examinering, maar ook in het inspectiebezoek van mei 2016. De inspectie zag veel goede dingen, zoals bevlogen docenten, tevreden studenten, lage uitvalpercentages, een stabiele en financieel gezonde organisatie, maar de inspectie zag ook enkele risico's op het gebied van kwaliteitsborging, met name bij het onderdeel examinering. Lees verder