Examencommissie Techniek

Het Horizon College zoekt een lid voor de examencommissie Techniek vanuit het bedrijfsleven

Met hart voor onze studenten 

Bij Techniek nemen we examinering serieus, omdat

 • onze studenten hard gewerkt hebben aan hun opleiding, op school en tijdens hun werk of stage,
 • het diploma een belangrijke afsluiting van de opleiding is,
 • wij onze studenten een waardevol diploma mee willen geven.

De examinator die we zoeken, 

 • is betrokken en geĆÆnteresseerd,
 • wil alles weten van examinering om een onafhankelijke bijdrage te leveren aan een waardevol diploma,
 • kent het werkveld in de techniek en helpt onze studenten om hun stip aan de horizon te bereiken.

Onze examencommissie past bij jou als je 

 • ingewikkelde procedures voor onze studenten begrijpelijk kunt maken,
 • integer en onafhankelijk beslissingen neemt,
 • hart voor onze studenten hebt. 

De taken van de examencommissie

De examencommissie van de sector Techniek houdt zich bezig met het borgen van de kwaliteit van de examinering. Hieronder vallen de volgende taken: 

 • het borgen van de examenkwaliteit in de sector Techniek, onder meer door het beoordelen van zelfevaluaties, audits en controle op beoordeling van examens op school en in de beroepspraktijk;
 • het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om examens te beoordelen en vast te stellen;
 • het vaststellen van examens;
 • het vaststellen of een student voldoet aan de diplomavoorwaarden;
 • het verlenen van vrijstellingen.

De examencommissie komt in een plenair overleg in ieder geval 4x per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er taken in de verschillende subcommissies: vaststellingscommissie, commissie lopende zaken en commissie diplomeren. De examencommissie heeft secretariƫle ondersteuning en wordt geadviseerd door de stafmedewerkers van de sector Techniek. Deskundigheidsbevordering is voor de leden van de examencommissie vanzelfsprekend. Van de externe deskundige verwachten wij een inzet van ongeveer 20 uur per jaar; in ieder geval 4x een plenair overleg. Je ontvangt een vacatievergoeding en reiskostenvergoeding.

Wil jij ons helpen onafhankelijk en grondig te examineren en kom je uit het werkveld van techniek?

Meld je dan voor 13 juli aan via m.j.jasperse@horizoncollege.nl!

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marianne Jasperse, stafmedewerkster Examinering sector Techniek, 06 39719670.