Raad van Toezicht

 
De heer J. (Jan) Franx Voorzitter RvT & voorzitter Remuneratiecommissie
De heer T. (Tom) Cohen MSc Lid RvT & voorzitter Auditcommissie
De heer drs. J. (John) Brinker Lid RvT & lid Auditcommissie
Mevrouw drs. I. (Iet) van Slagteren Lid RvT
Dhr. F. (Friedo) de Valk MBA BA CFM Vicevoorzitter/secretaris RvT & Lid Remuneratiecommissie