Raad van Toezicht

 
De heer J. (Jan) Franx Voorzitter & voorzitter Remuneratiecommissie
De heer T. (Tom) Cohen MSc Lid & voorzitter Auditcommissie
De heer drs. J. (John) Brinker Lid & lid Auditcommissie
Mevrouw drs. I. (Iet) van Slagteren Lid
Dhr. F. (Friedo) de Valk MBA BA CFM Lid/vicevoorzitter & secretaris