Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Samenwerkingen met het werkveld

Onderwijs
Werkveld

Wat houdt het in?

De relatie met bedrijven en instellingen is voor het Horizon College essentieel om het onderwijs up-to-date en kwalitatief hoog te houden. Dat doen we op verschillende manieren, passend bij de ontwikkelingen in het werkveld.

Door onze samenwerkingen met bedrijven en instellingen worden studenten nog beter voorbereid op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Tegelijkertijd gaat het werkveld samenwerken met hun toekomstige werknemers en krijgen zij de mogelijkheid om frisse ideeën en actuele expertise in te schakelen.

Lees hieronder meer over onze projecten Dudoc XP, Logmotion en PurmerValley die zijn gerealiseerd door verschillende samenwerkingen met het werkveld.

Logmotion

Door de vergrijzing en de jaarlijks verminderde instroom van studenten dreigt de groei in de sector Transport en Logistiek in Noord-Holland in de knel te komen. Om dit te voorkomen is het actieplan Logmotion opgesteld.

Met Logmotion betrekt het Horizon College het bedrijfsleven meer bij het onderwijs door middel van praktijk in de lessen en meer lessen op locatie. Daarnaast komen er fieldlabs waar studenten in een simulatieomgeving nieuwe technieken leren. Om het actieplan uit te kunnen voeren heeft het Horizon College, als penvoerder, een subsidieaanvraag van 2,5 miljoen euro gedaan.

Dudoc XP

De bouw- en technieksector vraagt dringend om voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Dit is nu en in de toekomst hard nodig! Het doel van Project Dudoc XP is om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Voor het project Dudoc XP werkt het Horizon College samen met 4 opleidingsbedrijven, 12 bedrijven,12 scholen (vmbo en hbo) en de overheid in de regio Noord-Kennemerland en West-Friesland. Zij zijn een grootschalig onderwijsproject gestart: een bouwplaats die nooit af is. Studenten bouwen casco huizen af waarna hun werk weer wordt ontmanteld, zodat andere studenten de gelegenheid krijgen om hun skills te ontwikkelen. Het project Dudoc XP is een publiek-private samenwerking (pps). 

PurmerValley

PurmerValley is een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijs (Horizon College) en de gemeente Purmerend en heeft als ambitie het beste ICT-onderwijs van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal aan te bieden. 

Er is een groot tekort aan goed geschoolde ICT’ers. Om dit tekort terug te dringen heeft de stichting PurmerValley een actieplan opgesteld om jongeren te interesseren voor een opleiding en een baan in de ICT. De stichting PurmerValley ontvangt 2,5 miljoen euro subsidie om het ICT-onderwijs in de regio Purmerend te versterken en te verrijken. Het Horizon College heeft als penvoerder de aanvraag voor PurmerValley gedaan.

Goed om te weten: er is een PurmerValley Virtual Venue! Dit is een virtuele technologische ontmoetingsplaats. 

En... door de samenwerking met PurmerValley hebben we nu op onze locatie in Purmerend een immersive room! Dit is een virtual reality-ruimte met touchscreens op de wanden en met interactief bewegend beeld op alle muren. Dit biedt onze studenten veel mogelijkheden om praktijksituaties op een realistische manier te trainen.

Meer weten over de samenwerking en het actieplan?

Lees meer

Benieuwd wat wij nog meer doen op het gebied van onderzoek en innovatie? 

In ons Innovatielab komen vragen, ideeën, wensen en experimenten samen. 

Over Onderzoek & Innovatie

Contactinformatie

Informatie Logmotion Danica Zewald a.d.m.zewald-otto@horizoncollege.nl +3172 547 6124
Informatie PurmerValley Patrick Colli p.colli@horizoncollege.nl +3172 547 6720