Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Werknemers en particulieren

Bekijk de subsidiemogelijkheden

Subsidie werknemers en particulieren

Levenlangleren krediet 
Een lening voor wie geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct). Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Kijk hier voor meer informatie. 

Fiscale scholingsaftrek 
Je kunt studiekosten (scholingskosten of kosten voor een evc-procedure) onder voorwaarden aftrekken bij je belastingaangifte. Kijk hier voor meer informatie.

Transitievergoeding bij ontslag 
Financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. 

Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV (2018-2021) 
Heb je een WW- of WIA-uitkering, dan kun je hiermee scholingstrajecten volgen voor beroepen waar veel vraag naar is. Kijk hier voor meer informatie.

Scholingsbudget WGA UWV (2020-2022) 
Regeling voor WGA-gerechtigden zonder (passende) kwalificaties. WGA staat voor Werkhervatting voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De scholing is gericht op terugkeer naar de arbeidsmarkt. 

Scholing met een uitkering 
Werknemers met een van de volgende uitkeringen: WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW, kunnen scholing volgen. Hiervoor is instemming van het UWV nodig en er moet een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaan. Voor de scholing wordt gekeken of deze relevant is voor de arbeidsmarkt, niet langer dan één jaar duurt en of de uitkeringsgerechtigde schoolbaar is. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel het UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan. 

NL Leert Door  (2022) 
Met de NL Leert Door-subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. 

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 
Wie door de coronacrisis zijn werk kwijtraakt of dreigt kwijt te raken, kan extra ondersteuning krijgen om ander werk of inkomen te zoeken. Met een vernieuwde aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams krijg je begeleiding bij eventueel loopbaanadvies, (om)scholing of hulp bij schulden. Er is speciale aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers. 

Wil je meer informatie over subsidies. Dan kun je via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Contactinformatie

Informatie en vragen Bedrijven bedrijven@horizoncollege.nl 072 547 6971