Extra's van het Horizon College

Naast kwalitatief goed onderwijs en een divers aanbod van mbo-opleidingen op verschillende niveaus, biedt het Horizon College  ook een aantal extra’s. Hierbij kunt u denken aan:

Opvangvoorzieningen
Elke locatie van het Horizon College heeft opvangvoorzieningen om te voorkomen dat studenten de school zonder diploma verlaten. Zo heeft het Horizon College kansklassen, en time-outklassen. In de kansklas komen studenten terecht die zijn vastgelopen met hun opleiding. Zij zijn gestopt en willen starten met een andere opleiding. In de kansklas krijgen zij de mogelijkheid zich te oriënteren op een ander vak. Zij krijgen hier rekenen, Nederlands, sport, techniek en beroepenoriëntatie. Ze gaan vier dagen per week naar school, zes uur lang. Ook gaan zij regelmatig op excursie en er worden gastsprekers uitgenodigd. Daarnaast biedt het Horizon College ook de time-out klas. In deze klas worden studenten opgevangen die om verschillende redenen een time-out nodig hebben. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, psychische of gedragsproblemen.

Voor studenten die al gestart zijn met een opleiding op het Horizon College en ontdekken dat zij de verkeerde keuze hebben gemaakt, biedt het Horizon College het beroepskeuzetraject. In maximaal 30 dagen werken leerlingen actief een programma af met onder meer een assessment en bedrijfsbezoeken.

Via mbo versneld naar hbo
Het Horizon College biedt een aantal niveau 4-opleidingen versneld aan. Dit betekent dat studenten minimaal een half jaar en maximaal een heel jaar eerder kunnen doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding.

Internationalisering
Het Horizon College onderhoudt contacten met colleges in het buitenland, waaronder de meeste West-Europese landen. Door docentenstages en uitwisselingsprogramma’s worden kennis en inzichten gedeeld en leert men van elkaars aanpak en methodiek. Daarnaast krijgen steeds meer studenten de mogelijkheid stage in het buitenland te lopen en zo waardevolle internationale ervaring op te doen.

Topsportopleidingen
Voor leerlingen die aan topsport doen en een mbo-diploma willen behalen, zijn er diverse mogelijkheden op het Horizon College. Zij kunnen kiezen voor de topsportopleiding van de afdeling Sport & Bewegen niveau 2. Dit is een uniek opleidingsprogramma voor topsporters die opgeleid willen worden tot Medewerker Sport en Recreatie. De klas bestaat volledig uit topsporters. Daarnaast kunnen zij kiezen voor een topsporttraject binnen een reguliere mbo-opleiding. Leerlingen moeten aangeven of zij een NOC*NSF status hebben. In overleg met de mentor en de topsportcoördinator van het Studie Informatie Punt worden er afspraken met de student gemaakt hoe hij/zij de sportactiviteiten en de opleiding het best kan combineren.

Ouderbetrokkenheid
Het Horizon College stimuleert ouderbetrokkenheid in toenemende mate. Uit onderzoek blijkt dat betrokken ouders een positieve invloed hebben op het schoolsucces van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid is ook een belangrijk instrument om schooluitval te verminderen. Daarnaast kunnen ouders hun kind ondersteunen bij het maken van een goede studiekeuze.
Initiatieven van het Horizon College om ouderbetrokkenheid te stimuleren, zijn:

  • Brochure ‘Uw kind gaat naar het mbo’ die via de vmbo-scholen wordt verspreid
  • Informatie-avonden voor ouders en 10-minutengesprekken met de mentor