Herziene kwalificatiestructuur

Het mbo is aan het veranderen. Vanaf 1 augustus 2016 is er een nieuwe basis. Deze verandering is in gang gezet vanuit de behoefte van het onderwijs en het bedrijfsleven om te komen tot:

  • meer doelmatigheid en overzicht in de mbo-opleidingen
  • betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
  • betere doorstroom binnen het onderwijs

De kwalificatiestructuur gaat veranderen. De opleidingen bestaan uit een kwalificatie (basis- en profieldeel) en één of meer keuzedelen.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken binnen een opleiding waaruit de student zelf kan kiezen. Deze vakken kunnen een verdieping of verbreding van de gekozen beroepsopleiding zijn, of doorstroom naar een vervolgopleiding bevorderen. Keuzedelen maken regionale kleuring mogelijk en bestaan uit verschillende tijdseenheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio stelt het Horizon College per opleiding keuzedelen(pakketten) samen. Studenten kiezen zelf welke keuzedelen of combinatie van keuzedelen zij willen volgen.

Het Horizon College biedt de keuzedelen aan op school, in samenwerking met leerbedrijven en/of als zelfstudie. Dit geldt zowel voor opleidingen in de beroepsopleidende (BOL) als de beroepsbegeleidende (BBL) leerweg.

Meer informatie over herziene kwalificatiestructuur:

www.ihks.nl

www.herzieningmbo.nl