Onderwijs- en examenregeling

Onderwijsovereenkomst

Elke student sluit met het Horizon College een (wettelijk verplichte) Onderwijsovereenkomst af. Daarin zijn de rechten en plichten vastgelegd die de opleiding voor student en Horizon College met zicht meebrengt.

In iedere Onderwijsovereenkomst staat de inschrijfdatum en de geplande einddatum vermeld. Deze gegevens moeten goed gecontroleerd worden. Als de geplande einddatum niet wordt gehaald dan kan de Onderwijsovereenkomst worden verlengd. Dit kan alleen in overleg met degene die daarvoor verantwoordelijk is.

De ondertekende Onderwijsovereenkomst moet persoonlijk op school ingeleverd worden, alleen dan kan er deelgenomen worden aan lessen, toetsen en examens.

 

Examenreglement

Om een diploma te kunnen halen moet er worden deelgenomen aan het examen. Het examen bestaat uit meerdere examenonderdelen. Op alle locaties is een Onderwijs Service Bureau (OSB). Hier kunnen studenten terecht met vragen over toetsen en examens.

Het algemene examenreglement mbo van het Horizon College kun je lezen in pdf. Er kunnen per opleiding in aanvulling nog speciale regels gelden. Studenten kunnen deze regels vinden in het opleidingsspecifieke deel van de Onderwijs-en examenregeling (OER) die aan de start van de opleiding wordt uitgereikt en behandeld.