Stage

In het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) vormt de beroepspraktijkvorming (bpv) oftewel de stage, een essentieel onderdeel van het opleidingstraject op alle niveaus en in alle jaren. Leerlingen hebben de keus uit twee leerwegen. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt de student een volledige dagopleiding. Hij/zij leert de praktijk kennen tijdens stages. Een op de drie leerlingen kiest voor 'werkend leren', de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Hij/zij heeft een betaalde baan bij een werkgever en komt enkele dagdelen per week naar school voor de theorie.

 
Vinden van een stageplek
Een leerling die zich ingeschreven heeft voor een BBL opleiding, moet zelf een werkplek zoeken. Volgt een student een BOL opleiding dan gaat hij/zij ook zelf op zoek naar een stageplek. Afhankelijk van de opleiding wordt de student hier in meer of mindere mate in begeleid. 

Stagevergoeding
Het is mogelijk dat een BOL-student een stagevergoeding krijgt van het bedrijf/de instelling waar hij/zij stage loopt. Dit is echter niet verplicht. Bij een BBL-student ligt dit anders. Het bedrijf/de instelling is verplicht hen in ieder geval het minimumjeugdloon te betalen. Omdat de student een dag per week naar school gaat, betekent dit dat het bedrijf deze dag niet hoeft uit te keren.

Meer informatie:

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Stagemarkt.nl