Taal- en rekenbeleid

Taal en rekenen zijn enorm belangrijk in alle beroepen waar het Horizon College voor opleidt. Daarom krijgen nieuwe studenten naast de beroepgerichte vakken en algemene vaardigheden ook Nederlands en rekenen (wiskunde) aangeboden. Bij de start van de opleiding moet dit al op voldoende niveau zijn. Daarom wordt bij iedereen die zich aanmeldt een taaltoets afgenomen. Indien daarbij onder niveau wordt gescoord, moet de nieuwe student (verplicht) extra taalles volgen aan het Horizon College.