Ziek melden

Ziek melden

Als je door ziekte niet naar school kunt komen, meld je dit op de eerste ziektedag vóór 9.00 uur bij het OSB van jouw sector, je stagebedrijf of werkgever. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar dient de ziekmelding door een ouder en/of wettelijk verzorger gedaan te worden. Ben je ouder dan 18 jaar dan moet je je persoonlijk ziek melden.

Aan het begin van elk schooljaar krijg je een belkaart van je mentor waar alle telefoonnummers op staan voor het melden van ziekte.
Vertel je deelnemernummer, groepscode, de naam van je mentor en de reden van je afwezigheid.

BBL

BBL-deelnemers moeten zich (ook tijdens eventuele lesweken) zowel op school als bij de werkgever ziek melden en later weer beter melden, minimaal de dag voor je weer begint.

Als je ziek naar huis gaat gedurende een lesdag, meld je dit eerst bij het OSB voordat je naar huis gaat.

Vaak ziek?

Als je je vaak ziek meldt, kan de school vragen om een verklaring van een arts. Hier kan het Horizon College een jeugdverpleegkundige of jeugdarts inschakelen.