Stage

Officieel praten we over de Beroepspraktijkvorming (BPV), maar studenten en leerbedrijven hebben het vaak over 'stage'. Het gaat in ieder geval om het leren in de praktijk, wat binnen het mbo een belangrijk onderdeel van de opleidingen is. Afhankelijk van de leerweg BBL of BOL en de opleiding lopen studenten stages in periodes, of gedurende de hele opleiding een aantal dagen per week.

Studenten worden aangemoedigd om zelf een stageplaats te vinden, maar de docent moet het dan wel met de gekozen plek eens zijn. Als het nodig is, helpt de docent bij de zoektocht naar een stageplek.

Wilt u een afspraak om te spreken over stages, dan wel een stageplaats aan te bieden neem dan contact op met de contactpersoon van de betreffende sector:

Let op! Een stage mag pas meetellen voor het diploma als deze voldoet aan bepaalde eisen en het stagebedrijf vervolgens geaccrediteerd is. De school helpt u hier graag bij als u hier niet bekend mee bent.