Stage

Stage

Officieel praten we over de Beroepspraktijkvorming (BPV), maar studenten en leerbedrijven hebben het vaak over 'stage'. Het gaat in ieder geval om het leren in de praktijk, wat binnen het mbo een belangrijk onderdeel van de opleidingen is. Afhankelijk van de leerweg BBL of BOL en de opleiding lopen studenten stages in periodes, of gedurende de hele opleiding een aantal dagen per week.


ROC Horizon College heeft veel contact met bedrijven en instellingen in Noord-Holland met name boven het Noordzeekanaal. Een hechte regio, waarin door alle partijen perfect wordt samengewerkt. Die samenwerking zorgde altijd voor voldoende stageplaatsen. Maar nu de economie terugloopt, blijkt het ook voor het ROC Horizon College steeds moeilijker om studenten te plaatsen.

Dat klemt extra omdat door diezelfde crisis studenten steeds langer doorstuderen vanwege het feit dat er op dit moment te weinig werk is. Het ROC Horizon College doet dan ook een dringend beroep op alle ondernemers in Noord-Holland om ondanks de huidige problematiek toch stagiaires op te nemen. 'Het gaat uiteindelijk om de werknemers die ook u nodig hebt als het weer beter gaat!'

Studenten worden uiteraard ook aangemoedigd om zelf een stageplaats te vinden, maar de docent moet het dan wel met de gekozen plek eens zijn. Als het nodig is, helpt de docent bij de zoektocht naar een stageplek.

Wilt u een afspraak om te spreken over stages, dan wel een stageplaats aan te bieden neem dan contact op met de contactpersoon van de betreffende sector:

Let op! Een stage mag pas meetellen voor het diploma als deze voldoet aan bepaalde eisen en het stagebedrijf vervolgens geaccrediteerd is. De school helpt u hier graag bij als u hier niet bekend mee bent.