Bindend Studieadvies

Aan het eind van je eerste studiejaar krijg je een Bindend Studieadvies (BSA). Dit is een wettelijke regel die nieuw is in het mbo.

Tijdens jouw opleiding houden we je studievoortgang in de gaten. Tegen het einde van het eerste leerjaar wegen we jouw studievoortgang en situatie. Daaruit volgt een officieel besluit, het Bindend Studieadvies. Om tot het besluit te komen volgen we tijdens het eerste studiejaar verschillende stappen: 

 1. Bespreken voortgangsregeling 
  In de eerste periode van je opleiding bespreken we de voortgangsregeling in de les. Daarin staat welke toetsen en opdrachten je moet behalen tijdens je opleiding. De voortgangsregeling kun je terugvinden in de Onderwijs en Examenregeling (OER), hierin vind je alles over je opleiding. De OER staat op ELO, de elektronische leeromgeving van het Horizon College. 
   
 2. Voortgangsgesprek
  Samen met je studieloopbaanbegeleider (je mentor) bespreek je hoe het met je gaat en wat je resultaten zijn. Deze resultaten kun je inzien in ELO. Gaat het goed of moet je een tandje bijzetten? Heb je bij een aantal onderdelen extra hulp nodig? Wanneer je niet goed op schema ligt, maken we gezamenlijk afspraken over welke resultaten je moet halen en welke ondersteuning je kunt verwachten van het Horizon College.
   
 3. Eventueel een schriftelijke waarschuwing
  Halverwege het schooljaar kijken we opnieuw hoe het gaat met je studievoortgang. Als je eerder niet op schema lag kijken we hoe het gaat met de afspraken die we gemaakt hebben. Als we ons zorgen maken over je studievoortgang krijg je een waarschuwing. Dat betekent dat je het risico loopt dat je aan het eind van het jaar met de opleiding moet stoppen. We bespreken welke resultaten je alsnog moet behalen en samen maken we een plan daarvoor.
   
 4. Voortgangsgesprek en Bindend Studieadvies
  Tussen 9 en 12 maanden na de start van je opleiding maken we de balans op: heb je voldoende studievoortgang laten zien? We wegen jouw studievoortgang en jouw persoonlijke situatie af. Daaruit volgt een officieel besluit. Dit besluit wordt het Bindend Studieadvies genoemd. Dit bespreken we met jou tijdens een voortgangsgesprek. 

Bij een positief BSA kun je de opleiding vervolgen. Je kunt de overgangsnormering in de OER vinden. In het geval van een negatief BSA kun je de opleiding niet vervolgen. Je moet dan, aan het eind van het jaar, met de opleiding stoppen. Samen gaan we dan op zoek naar een nieuwe opleiding. Ook kan het Studie Informatie Punt (STIP) je hierbij ondersteunen. Indien je het besluit van het BSA onterecht vindt, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken.

Naast de informatie in de OER kun je met vragen terecht bij je mentor en de opleidingsmanager.