Toelatingsbeleid

Er is een aantal zaken waar je rekening mee moet houden bij je aanmelding:

 Ø  Meld je uiterlijk 1 april aan voorafgaande aan het schooljaar waarin je de opleiding wilt gaan volgen. Dan word je in principe geplaatst in de opleiding van jouw keuze, mits je voldoet aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende voorwaarden. En dat helpt ons alles tijdig te organiseren en je zo nodig te begeleiden bij je studiekeuze. 

Ø  Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Kijk bij de opleiding van je keuze of dit het geval is. Meld je voor deze opleidingen tijdig aan. De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst. Als er vóór 1 april al meer aanmeldingen binnen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, word je op een wachtlijst geplaatst.

Zie ook: lijst met opleidingen van het Horizon College met een numerus fixus in schooljaar 2019 - 2020

Ø  Enkele opleidingen hebben aanvullende voorwaarden. Bij de opleidingsinformatie staat dan ook vermeld welke activiteiten in de intake worden georganiseerd om te beoordelen of je aan die voorwaarden voldoet. Kijk voor meer informatie bij de opleiding van je keuze.

Ø  Het is belangrijk om een opleiding te kiezen die goed bij je past. Na je aanmelding kijken we daar samen naar. Je wordt bij de meeste opleidingen uitgenodigd om een AMN Talentscan te doen. Dit is een digitale test die je bij ons op school maakt. Verder word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij sommige opleidingen wordt in plaats van een intakegesprek een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.  

Ø  Wanneer uit je eerste intakegesprek blijkt dat je nog niet de juiste keuze hebt gemaakt word je doorverwezen. Of naar een andere opleiding of naar STIP (Studie Informatie Punt) voor een gesprek over je studiekeuze.

Ø  Soms zijn er bijzondere omstandigheden waardoor we je NIET kunnen plaatsen in de opleiding:

-  als je behoefte aan extra ondersteuning zo groot is dat we je geen passend  onderwijs kunnen geven
als je eerder al driemaal een negatief bindend studieadvies ontvangen hebt;
--  als je als student een gevaar voor jezelf of voor anderen vormt tijdens de beroepsopleiding. 

Ø  In bijzondere gevallen kan het Horizon College studenten toelaten zonder dat zij voldoen aan de vooropleidingseisen. Dit kan alleen als aantoonbaar gemaakt wordt dat de student de opleiding met goed resultaat kan doorlopen.

Wat is verder van belang om te weten?

In het eerste studiejaar bespreken we samen je studievoortgang. Aan het eind van het eerste studiejaar krijg je een Bindend Studieadvies (BSA) of je de opleiding kan blijven volgen. Als dit een negatief advies is mag dit geen verrassing voor je zijn. We begeleiden je dan naar een andere opleiding. In de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding staat precies beschreven welke studievoortgang je in het eerste jaar moet maken.

---------------------------------

Bekijk ook dit filmpje over het toelatingsrecht.

--------------------------------------

Vooropleidingseisen

Entree-opleiding
Een Entree-opleiding is volgens de Wet Educatie en beroepsonderwijs drempelloos toegankelijk voor wat betreft de vooropleidingseisen. 
Meer over de Entree-opleidingen.

Niveau 2
Voor deze basisberoepsopleiding gelden de volgende toelatingseisen;  een vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg of een Entree-diploma (of niveau 1) met een positief doorstroomadvies.

Niveau 3 vakopleiding of Niveau 4 middenkaderopleiding
Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden de volgende toelatingseisen:

- kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo-diploma;
- theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
- gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
- een bewijs dat de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg zijn doorlopen.
- in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Niveau 4 specialistenopleiding
Om toegelaten te worden, moet je beschikken over een diploma vakopleiding (niveau 3) voor hetzelfde beroep of dezelfde richting. 

 

Aanmelden

Je meldt je bij voorkeur digitaal aan voor een beroepsopleiding. Je moet hiervoor wel beschikken over een burgerservicenummer (BSN) en een e-mailadres.
Is het voor jou niet mogelijk je digitaal aan te melden, dan kun je contact opnemen met het Studie Informatie Punt van de locatie waar je opleiding wordt gegeven.

Alkmaar: (072) 547 67 67
Heerhugowaard: (072) 547 64 64
Hoorn: (0229) 28 71 71
Purmerend: (0299) 45 53 13

Voor vragen over het toelatingsbeleid van het Horizon College kun je mailen naar:  toelatingsbeleid@horizoncollege.nl.