Wat zijn Cambridge English examens?

Cambridge English examens zijn de meest toonaangevende certificaten voor iedereen die Engels leert. Zij worden ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge. Elk jaar doen in ongeveer 135 landen ruim drie miljoen mensen examen.

De examens kenmerken zich door:
Hoge eisen aan de kwaliteit van de beoordeling;
Wereldwijde erkenning door universiteiten, werkgevers en officiële instellingen .

Waarom doen mensen Cambridge examens?

Er zijn allerlei redenen waarom mensen een Cambridge examen doen. Voor de meeste mensen biedt een Cambridge certificaat praktische voordelen:

·         Toelating tot een universiteit  of hogeschool;
·         Toelating tot opleidingen die in het Engels worden gegeven;
·         Verbetering van de positie op de arbeidsmarkt;
·         Bijhouden van de voortgang in het Engels.

Welke erkenning hebben de Cambridge examens?

Cambridge examens worden erkend door duizenden onderwijsinstellingen en werkgevers wereldwijd. Zij kunnen toegang geven tot hoger onderwijs en tot betere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Voor het volgen van een studie in het Engels accepteren  alle universiteiten en colleges in Engeland de Cambridge examens op C1 en C2 niveau als bewijs dat de kandidaat over voldoende beheersing van het Engels beschikt. Dit geldt ook voor honderden instituten in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland en vele andere landen, waaronder Nederland en België.

In veel landen zijn de Cambridge examens opgenomen in het nationale onderwijssysteem.

Veel kandidaten leggen een examen af om aan toekomstige werkgevers te laten zien, zodat ze in veel disciplines inzetbaar zijn. Werkgevers gebruiken Cambridge certificaten, als ze op zoek zijn naar nieuw personeel, of als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Cambridge examens worden ook erkend door overheidsinstellingen, immigratiediensten en professionele instellingen.

Wie kunnen er aan de examens deelnemen?

Iedereen kan deelnemen aan examens.

Hoe kunnen leerlingen deelnemen aan examens?

Deelname aan de Cambridge examens door leerlingen van middelbare scholen, beroepsopleidingen en basisscholen wordt steeds populairder. Leerlingen worden meestal  per groep aangemeld voor de examens.

Er zijn aparte formulieren, de block entry forms,  beschikbaar voor het aanmelden van groepen.

Deze formulieren, de block entry forms, zijn hier te downloaden of ze zijn  op te vragen bij de exams manager. Leerlingen kunnen examens doen op alle mogelijke uiteenlopende niveaus, van beginners (Young Learners) tot academici (Proficiency). Docenten spelen hierin een adviserende rol.

Welke soort examens zijn er?

De meest voorkomende examens voor scholen zijn:

 Key English Test (KET) 

KET is een examen  Engels  op beginners niveau.  Dit certificaat laat zien dat het  alledaagse geschreven en gesproken Engels op basaal niveau wordt beheerst. De kandidaat laat zien het Engels te kunnen gebruiken in alledaagse situaties. 

Het examen bestaat uit 3 onderdelen:
Lezen en schrijven, Luisteren en Spreken

Meer informatie KET (pdf)

 

Preliminary English Test (PET) 

PET is een examen op gemiddeld niveau. PET test de beheersing van het gesproken en geschreven Engels in de dagelijkse omgeving.

Het examen bestaat uit 3 onderdelen:
Lezen en schrijven, Luisteren en Spreken.

Meer informatie PET (pdf)

 

First Certificate in English (FCE)*

Het examen ligt op een bovengemiddeld niveau en test de beheersing om met vertrouwen om te gaan met verschillende vormen van geschreven en gesproken Engels.

Dit examen wordt over de hele wereld het meest afgenomen. Het diploma is erkend in handel en industrie en in beroepsopleidingen.

Het examen bestaat uit 5 onderdelen:
Lezen, Schrijven , Test vocabulaire, Luisteren en Spreken .

Meer informatie FCE (pdf)

 

Certificate in Advanced English (CAE)* 

CAE is een examen op gevorderden niveau. CAE test de beheersing om met vertrouwen in het Engels te communiceren op het werk en tijdens de studie. Dit examen heeft een zeer hoog niveau en is belangrijk voor het internationaal bedrijfsleven. Het geeft toegang tot buitenlandse universiteiten en hbo-opleidingen.

Het examen bestaat uit 5 onderdelen:
 Lezen, Schrijven , Test vocabulaire, Luisteren en Spreken.

Meer informatie CAE (pdf)

 

Certificate of Proficiency in English (CPE)* 

Dit is een van de hoogst te behalen certificaten. Bij het behalen van dit certificaat beheerst de kandidaat het Engels bijna op het niveau van een native speaker. Dit certificaat is onder andere belangrijk voor mensen die dagelijks Engels spreken, nauwe internationale betrekkingen voeren of lesgeven in het Engels.

Meer informatie CPE (pdf)

 

Business English (BEC) 

Het is mogelijk om examens af te leggen in zakelijk gerelateerd Engels.  Het stelt de kandidaat in staat om Engels te gebruiken in een internationaal zakelijke omgeving en te laten zien dat de kandidaat capabel is om met cliënten en collega’s in het Engels te communiceren volgens internationale standaards.

Er zijn 3 niveaus, van beginnend tot gevorderd:  Preliminary (vmbo tl, mbo niveau 3), Vantage (vmbo tl, mbo niveau 4) en Higher  (respectievelijk hbo en universiteit).

Lezen, schrijven, luisteren en spreken worden op 1 dag getoetst.

Meer informatie (pdf):

Preliminary (vmbo tl, mbo niveau 3)

Vantage (vmbo tl, mbo niveau 4)

Higher (respectievelijk hbo en universiteit).

De schrijfonderdelen worden op 1 dag afgenomen. Het mondeling dat  afhankelijk van het type examen ongeveer 15 a 20 minuten duurt wordt op een andere  dag afgenomen dan de schriftelijke examens.

Welke mogelijkheden zijn er voor Engels in het basisonderwijs?

Voor het basisonderwijs zijn de Young Learner’s Tests (YLE) ontworpen. Deze tests zijn ontworpen om de taalbeheersing van basisschoolleerlingen van zeven tot twaalf jaar te beoordelen.

Ze zijn goed in te zetten rond de Cito Engels toetsen.

Er zijn drie niveaus:

 

  • Flyers niveau A2
  • Movers niveau A1
  • Starters onder niveau A1

 

Elke tests bestaat uit drie onderdelen, lezen/schrijven, luisteren en spreken en alle leerlingen krijgen een diploma waarop het niveau voor elk onderdeel vermeld staat.

Uit onderzoek blijkt dat de kinderen deze tests als zeer motiverend ervaren. In Frankrijk doen bijvoorbeeld jaarlijks al 250.000 kinderen de Young Learner’s Tests.

Hoe kan een (middelbare) school zich voorbereiden op Cambridge examens?

Veel scholen bieden lessen aan ter voorbereiding op de examens. Doorgaans trekken de scholen er 2 uur per week voor uit.
 

Vwo/gymnasium
Scholen kiezen ervoor om Cambridge Engels vooral aan te bieden op het vwo/gymnasium.

Meestal in de derde en vijfde klas. In de derde klas zijn de leerlingen zover dat ze FCE aankunnen en in de vijfde klas ronden ze de examens af met een CAE certificaat, zodat ze  zich in hun eindexamenjaar kunnen concentreren op het eindexamen.

Havo
Havisten die een goed cijfer (8) voor Engels hebben, kunnen vanaf  de vierde klas FCE aan.

Mbo
Mbo-ers kunnen zich naast de PET  en FCE examens richten op economisch Engels, de BEC examens.

In het voortgezet onderwijs zijn verschillende mogelijkheden om aan Cambridge Engels vorm te geven:

1.    De school stelt formatie beschikbaar voor een separate Cambridge klas, bijvoorbeeld twee uur in het derde en twee uur in het vijfde leerjaar van het vwo. Om deel te mogen nemen aan de Cambridge lessen moeten leerlingen een hoog eindrapportcijfer hebben behaald, bijvoorbeeld een 8.

Aan het eind van het derde leerlaar doen de leerlingen FCE  examen en aan het eind van het vijfde leerjaar doen ze het CAE  examen.

2.    De school organiseert al vanaf het eerste leerjaar een instroom extra Engels. Tijdens de extra lessen Engels, die gegeven  zouden kunnen worden door native speakers, wordt tijd besteed aan Cambridge Engels, maar ook aan Engels toneel, een reis naar Engeland etc.

In dit systeem is het al mogelijk om eersteklassers PET examen te laten doen.

3.    Bij onvoldoende formatie kan Cambridge Engels tijdens de reguliere lessen worden gegeven. Het is dan mogelijk om  Cambridge  lesmethodes in te zetten als lesmateriaal.

Wat is de waarde van een Cambridge certificaat binnen het European frame?

In onderstaand schema is te zien welk niveau een certificaat heeft binnen  het European Framework.
(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

 

 

Tegenwoordig zijn in Nederland  de niveaus van  de commissie Meijerink uitgangspunt.

De commissie gaat uit  van vier niveaus: F1, F2, F3, F4. Globaal komen de niveaus op de volgende manier overeen: F1 = A1/A2, F2=B1, F3=B2/C1 en F4 is C2.

 

Hoeveel bedragen de studielasturen?

Onderstaand schema geeft een indicatie voor de studielast. Deze studielastberekening geeft een internationaal gemiddelde studielast aan. Een Nederlander bijvoorbeeld zal misschien minder tijd nodig hebben ter voorbereiding op de examens dan bijvoorbeeld iemand die geen Germaanse taal spreekt van oorsprong.

Waar en wanneer worden de examens afgenomen?

Cambridge examens worden afgenomen in geautoriseerde examencentra. Daar is het Horizon er 1 van.  

Op de site van Cambridge English is een lijst aanwezig van alle centra ter wereld waar examens afgelegd kunnen worden: 

Bekijk hier op welke momenten er bij het Horizon College examen gedaan kan worden:

De examens worden landelijk afgenomen, meestal in de maanden december, maart en juni.

De schriftelijk examens vinden plaats op 1 dag, ongeveer van 9.00 tot 16.00 uur. Bij sommige examens is dat wat korter (BEC, PET en KET, waarbij het schriftelijk ’s ochtends wordt afgenomen en het mondeling volgens een schema ’s middags) ). Het mondeling voor het algemeen Engels, FCE, CAE en CPE worden op een aparte dag afgenomen. Ze duren ongeveer 15 á 20 minuten. Tussen de verschillende onderdelen van de examens door zijn er pauzes; een koffiepauze in de ochtend, een lunchpauze en een theepauze in de middag.

Cambridge is verplicht  de integriteit, klantvriendelijkheid en veiligheid te waarborgen en daarom worden geregeld inspecties bij de centra gedaan.

Wanneer en hoe kan ik inschrijven?

Iedereen kan examen doen op zijn/haar niveau. Om in te schrijven is hier een individual entry form te downloadenU betaalt via een accept mail.

Voor scholen bestaat een apart block entry formulier, waarmee groepen zijn aan te melden. Elk  registratieformulier dient altijd vergezeld  te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Download het block entry formulier hier.

Hieronder is een voorbeeld te zien van een examen schema voor de zomerexamens:

Level

Written papers
& Listening

Speaking

Registration period

Price

FCE

datum datum datum

€ ...

CAE

datum datum datum

€ ...

CPE

datum datum datum

€ ...

 

Houd de registratiedatum in de gaten. In bovenstaand geval is dat tussen bijvoorbeeld 16 januari en 2 maart. Bij een te late  inschrijving  kan er geen examen meer worden gedaan.

In bovenstaand schema zijn de data te zien voor de schriftelijke examens (Reading, Writing, Use of English en Listening. In dit geval zijn de mondelingen op 25 en 26 mei.  De kandidaat kan niet zelf een  datum kiezen voor het mondeling.

Om als Centre examens te mogen afnemen, is een minimum van 10 kandidaten vereist. Als dit minimum niet gehaald wordt, kunnen kandidaten doorgeschoven worden naar een ander Centre waar wel aan de minimum eis is voldaan.

 

 

Hoe is de voor- en nazorg geregeld?

Na de inschrijving volgt een Confirmation of Entry. Daarin staan van iedereen de NAW-gegevens (naam, adres, geboortedatum etc.) ter controle. Daarin worden naast de examenlocaties, de tijden van het schriftelijk en het mondeling aangegeven, maar ook zaken als wat iemand mee mag/moet nemen naar het examen (identiteitsbewijs, potlood, gum, pen, water in een doorzichtig flesje zonder etiket etc.)

In deze Confirmation staat ook een code waarmee elke kandidaat na verloop van tijd vanaf een bepaalde datum de uitslag via internet kan opvragen. Het is dus zaak dat iedere kandidaat deze code zorgvuldig bewaart.

Als de certificaten binnen zijn bij het Centre, worden ze van daaruit uiterlijk 4 weken, nadat de resultaten via internet bekend zijn, op de post gedaan. Sommige Centres houden een feestelijke uitreiking.

Hoe interpreteer ik een certificaat?

In onderstaand gefingeerd voorbeeld is de uitslag van een examen te zien.

Er zijn vier niveaus: exceptional, good, borderline, weak. Daarop worden de scores van de onderdelen reading, Speaking, Use of English, Writing en Listening afgezet.

Onderstaande kandidaat heeft op alle onderdelen een hoog resultaat gehaald. Op het certificaat staat dan in dit geval: Pass AT GRADE A. 

Candidate Profile

 

 

 

 

 

 

 

 

exceptional

 

Writing

 Listening

 

 

 

Reading

 

 

 

Use of English

Speaking

good

 

 

 

 

 

 

borderline

 

 

 

 

weak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een examenkandidaat kan een score halen tussen 0 en 100 punten.

Dientengevolge zijn er binnen een certificaat 3 graden te halen: Grade A (80 tot 100 punten), Grade B (75-79 punten) of Grade C (60 tot 74 punten).

Heeft een deelnemer tussen de 45 en 59 punten gehaald, dan is de waarde van het certificaat een niveau lager. Een kandidaat is gezakt als er  een score tussen 0 en 44 punten wordt behaald.

Wordt er rekening gehouden met leerproblemen?

Er kan in bepaalde gevallen rekening gehouden worden  met fysieke problemen of met leerproblemen. Daartoe moet zoveel mogelijk voor aanvang van het examen een special needs formulier worden ingevuld, dat op te vragen is bij de exams manager van het Horizon College. Houd er rekening mee dat er een (medisch) bewijs ingeleverd moet worden dat niet ouder is dan 2 jaar. De volgende faciliteiten zijn mogelijk: extra tijd, grote letters of braille.  

Is teruggave van examengeld mogelijk?

Is een kandidaat bij de examenzitting afwezig vanwege medische redenen of bijzondere familieomstandigheden, dan wordt er doorgaans een examenvoucher verstrekt, dat binnen een jaar voor hetzelfde examen gebruikt mag worden. Daartoe kan een formulier in het Engels !! worden ingevuld. Dat formulier is op te vragen bij de exams manager van het Horizon College. Dat formulier behoort gepaard te gaan met een doktersverklaring of een ander officieel bewijs.

Is er een handboek voor docenten?

Er is een Handbook for Teachers voor elk type examen. Dit handboek is via de exams manager aan te vragen. In elk handboek zit een compleet examen om mee te oefenen. Elk handboek introduceert eerst het type examen en behandelt daarna de inhoud van de diverse onderdelen van elk examen.

Om inzicht te krijgen in de opbouw van het examen is hieronder het FCE examen van 2008 als voorbeeld uitgewerkt: 

A.     Drie onderdelen voor Reading ( lezen): een multiple choice test (2 punten per goed antwoord), een gapped test (2 punten per goed antwoord) en een multiple matching test (1 punt per goed antwoord). In totaal 45 punten. De kandidaat krijgt voor dit onderdeel 1 uur.

B.    Twee onderdelen voor Writing, (schrijven): voor deel 1 moet een brief of een mail worden geschreven tussen de 120 en 150 woorden. In deel 2 kiest de kandidaat 1 onderwerp uit 4 mogelijkheden en schrijft daarover en essay, artikel, rapport, recensie of een verhaal tussen de 120 en 180 woorden. Voor elke vraag wordt een gelijk aantal punten toegekend. De kandidaat krijgt voor dit onderdeel 1 uur en 20 minuten.

C.    Vier onderdelen voor Use of English (vocabulair test): er zijn in totaal 42 vragen, waarbij aan deel 1,2 en 3 steeds 1 punt per vraag wordt toegekend en voor deel 4 per vraag 2 punten worden toegekend. In totaal 64 punten. De kandidaat krijgt voor dit onderdeel 45 minuten.

D.    Vier onderdelen voor Listening (luistertoets): ieder deel wordt twee keer afgespeeld. Er zijn 30 vragen en iedere vraag levert 1 punt op. De luistertoets duurt 30 minuten.

E.    Vier onderdelen voor Speaking (Het mondeling): er zijn twee examenkandidaten aanwezig en twee examinatoren.  In deel 1 wordt gedurende 3 minuten aan beide  kandidaten persoonlijk een aantal vragen gesteld. In het tweede deel krijgen de kandidaten een aantal foto’s voorgelegd waarover ze gedurende 1 minuut  moeten praten en 20 seconden lang een vraag van de andere kandidaat moeten beantwoorden.

F.     In deel 3 moeten gedurende 3 minuten meningen, opinies etc,. worden uitgewisseld aan de hand van geschreven tekst of visueel materiaal. In deel 4 moeten ze een discussie houden gedurende 4 minuten.

Op een score formulier worden volgens vier criteria (grammatica/woordenschat, gesprekstechniek, uitspraak, en interactieve communicatie beoordeeld. De examinator die erbij zit, de gecommitteerde, geeft nog een globaal cijfer voor het mondeling als geheel. De kandidaat wordt individueel beoordeeld.

Elk examen is vergelijkbaar opgebouwd. Hoewel het aantal onderdelen en/of de tijdsduur of punten toekenning per type examen kan verschillen.

 

Hoe test ik mijn leerlingen?

Op de site van Cambridge Esol kan iedereen gratis een online test doen. De test heet: Test your English.

De test geeft meteen uitslag over een geschikt type examen. Deze uitslag is echter nogal globaal.

Wij beschikken over een Placement test die heel nauwkeurig uw niveau aangeeft.

Scholen kunnen vragen om een officiële pretest te doen. Exam managers kunnen dan onderdelen van examens afnemen onder groepen leerlingen. De pretest gaan naar Cambridge, alwaar ze worden nagekeken. De leerling krijgt na verloop van tijd uitslag over het behaalde resultaat.

Voor vragen over pretest op school, mail: Cambridge@horizoncollege.nl

Is er ondersteunend materiaal en hoe vind ik geschikte lesmethodes?

Via de site van Cambridge English wordt ondersteunend materiaal te koop aangeboden, zoals Top Tips (een handzaam boekje met tips ter voorbereiding op de examens), Past Paper Forms (examens uit voorgaande jaren waarmee geoefend kan worden) en Speaking Test Preparation Packs (waarmee het mondeling geoefend kan worden).

Voor alle typen Cambridge examens zijn meerdere geschikte lesmethodes te vinden. Via de boekhandels Waterstone’s en Intertaal, beide in Amsterdam gevestigd, kan advies worden ingewonnen over een passende methode. Een snelle leverancier van Cambridge methodes is de webwinkel Educasent

Natuurlijk kan  ook de exams manager van het Horizon College hierin adviseren:
Mevrouw A. Niemeijer-Mackie: 06-38 78 44 84

                        

Is er voorlichting op school mogelijk?

Het is altijd mogelijk om op school voorlichting te geven over de Cambridge examens en de manier waarop een school Cambridge Engels kan opzetten. Daarnaast kan een seminar worden georganiseerd op school om docenten te instrueren hoe ze in de lessen de leerlingen kunnen voor bereiden op de examens. Via Cambridge@horizoncollege.nl kan informatie hierover opgevraagd worden.

Handige links