Bindend Studieadvies Entree

Binnen vier maanden na de start van je opleiding beoordelen wij of jouw studievoortgang volgens plan verloopt. Je krijgt een bindend studieadvies (BSA). Dit advies kan de volgende mogelijkheden hebben:

• Het gaat goed en er is een mogelijkheid dat je na het behalen van een diploma waarschijnlijk kunt doorstromen naar een niveau 2 opleiding.
• Het gaat goed, er is uitzicht op het behalen van het diploma, doorstroom naar niveau 2 zit er waarschijnlijk niet in, je stroomt dan uit naar arbeid.
• Dit profiel past niet bij jou, we zoeken samen naar een ander beroepsprofiel.
• Het gaat niet goed, je kunt niet voldoen aan de eisen die de opleiding stelt. De opleiding stopt. Er wordt gezocht naar een alternatief traject.