Bindend Studieadvies Entree

Binnen vier maanden na de start van je opleiding beoordelen wij of jouw studievoortgang volgens plan verloopt. Je krijgt een bindend studieadvies (BSA). Dit advies kan de volgende mogelijkheden hebben:

• De opleiding gaat goed, als je zo doorgaat, kun je na het behalen van je diploma door naar een niveau 2 opleiding.
• De opleiding gaat goed, we adviseren je om te gaan werken als je je diploma hebt behaald.
• Je kunt de opleiding voortzetten, mits je overstapt naar een ander profiel en/of leerweg. Dit advies is bindend.
• Je moet stoppen met de opleiding. Dit advies is bindend.