Voor wie?

Als je geen diploma hebt en je wilt toch een diploma halen, dan kun je naar de Entree-opleiding.

Een Entree-opleiding is geschikt voor:

• leerlingen die voortijdig en zonder diploma van het voortgezet onderwijs zijn afgegaan
• leerlingen van het VSO
• leerlingen van het vroegere IVBO
• leerlingen van de Praktijkschool
• werknemers die onder één van de wetten REA, WIW of Sociale Werkvoorziening vallen.

Ook moet je op 1 augustus voor de start van de opleiding 16 jaar of ouder zijn.

Voor alle instroom geldt dat er een positief doorstroomadvies moet zijn van de toeleverende school.

Studieduur

Een Entree-opleiding duurt een jaar.  Dit geldt voor zowel de BOL- als de BBL-variant.