Waar richt je opleiding zich op?

Onze opleidingen zijn beroepsgericht. Je wordt opgeleid tot een assistent vakman of vakvrouw. Om een beroep goed uit te kunnen oefenen heb je voldoende kennis en vaardigheden en een juiste beroepshouding nodig. De assistent voert eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden uit onder begeleiding van een vakman of vakvrouw. Door de deze assisterende werkzaamheden kan de vakman of vakvrouw andere, specialistische werkzaamheden doen.

Hoe leer je?

Vaardigheden en de houding die je nodig hebt om een beroep te kunnen uitoefenen ontwikkel je vooral door te doen, het liefst in een echte praktijksituatie. Daar doe je ook kennis op over het vak. Als je een BBL-opleiding volgt, sta je natuurlijk al met twee benen in de praktijk. En bij een BOL-opleiding besteed je een groot deel van je tijd (20%-60%) aan stage bij een bedrijf of instelling.

Ook op school zorgen we dat je zoveel mogelijk leert in situaties die veel lijken op echte werksituaties. Je leert dan op een manier die van jou inzet en initiatief vraagt. Kortom, je gaat actief aan de slag tijdens je opleiding. Zo ontwikkel je in de loop van je opleiding steeds meer zelfstandigheid. Op school word je hierin begeleid door een mentor, tijdens stage of werk door een praktijkbegeleider.