Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker | Horizon College

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

  • Alkmaar Hoorn
  • BBL BOL
  • Niveau 4
  • 3 jaar 2 jaar
  • februari 2023
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Lijkt het je interessant om bij te dragen aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen? Of om kinderen en jongeren te helpen en begeleiden met gedrags- en opvoedingsproblemen? Lees snel verder over de mbo-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker!

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je kinderen, die aan jou worden toevertrouwd, een veilige en vertrouwde omgeving. Je onderneemt verschillende activiteiten met kinderen, waarbij je rekening houdt met hun leeftijd en interesses. Daarnaast stimuleer en begeleid je de interactie in de groep die je onder je hoede hebt. Je richt je ook op kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en gedrags- en opvoedingsproblemen. Eventuele ontwikkelingsachterstanden signaleer en bespreek je met je leidinggevende en de ouders. Je bent in staat om een plan van aanpak voor een kind of een groep kinderen op te stellen. Deze kinderen en jongeren wonen vaak in een instelling. Je leert daarom om te gaan met groepsprocessen. Je werkt in een team en je bespreekt de ontwikkeling van de kinderen en jongeren met collega's.  Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je werken in een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), maar ook als begeleider op een woongroep, in een orthopedagogisch centrum of in het speciaal onderwijs.

Studiefeiten

Punt van aandacht

De opleiding start alleen bij voldoende aanmeldingen.​

Informatie en vragen Welzijn Alkmaar OSBwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl (072) 547 68 94
Informatie en vragen Welzijn Hoorn OSBwelzijnhoorn@horizoncollege.nl (0229) 28 74 22