Info nieuwe studenten Dienstverlening

Informatie voor nieuwe studenten van:

de sector Handel & Dienstverlening

Je hebt een goede keus gemaakt door je aan te melden bij één van de opleidingen van de sector Handel & Dienstverlening.

  • Als je je hebt aangemeld, word je vervolgens door de sector H&D uitgenodigd voor een intaketest, ook wel AMN test genoemd.
  • Na de intaketest krijg je een brief mee met een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij de punten die tijdens dit assessment naar voren zijn gekomen samen met je doornemen. Ook je ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom bij dit intakegesprek.
  • Als je na het intakegesprek geplaatst wordt, krijg je een uitnodiging voor de Informatiebijeenkomst.
  • Daarna ben je klaar om met je opleiding te starten. Je kunt ons altijd bellen als je tussentijds vragen hebt.

Intaketest
Deze test, ook AMN test genoemd, is een assessment om te onderzoeken welke kans je hebt om de gekozen opleiding met een goed resultaat te kunnen volgen. De mentor gebruikt deze gegevens voor de begeleiding tijdens je opleiding. Zonder deze intaketest kunnen wij je aanmelding voor de opleiding niet in behandeling nemen.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek bespreken we je opleidingskeuze en je assessment. Om je definitief in de opleiding te kunnen plaatsen, hebben wij de volgende papieren van je nodig:

  • Als je nog geen diploma hebt: een kopie van je laatste rapport of getuigschrift.
  • Als je wel een diploma hebt: 1x een kopie van je laatst behaalde diploma en definitieve cijferlijst.
  • Voor een BBL-opleiding: als je al een werkgever hebt, een ingevuld (oranje) werkgeversformulier. Top

Informatiebijeenkomst
Studenten die na het intakegesprek geplaatst worden in de opleiding, krijgen een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. 

Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over onder meer de leermiddelenlijst, de te bestellen materialen, het pasjessysteem in Heerhugowaard, Hoorn of Purmerend, ELO (de elektronische leeromgeving) en de start van het nieuwe schooljaar.

Als je op de dag van de intaketest en/of intakegesprek niet in de gelegenheid bent geweest om een foto te laten maken bij het passenbureau, verzoeken we dat deze dag te doen. Deze foto is nodig voor je Horizonpas, omdat je zonder deze pas de school niet in kunt.

Deze Horizonpas wordt uitgereikt tijdens de informatiebijeenkomst. Het is dus belangrijk dat je aanwezig bent.


Top

Meest gestelde vragen

Hoe hoog is het lesgeld/wettelijk cursusgeld?

Lees hier meer over: Geldzaken (betalen)

Wat zijn de kosten van mijn opleiding?

De kosten van de lesmaterialen die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen zijn te vinden op de leermiddelenlijst(en). Zodra deze bekend wordt, worden deze gepubliceerd op ELO. Je kunt je leermiddelen bestellen via deze elektronische leeromgeving.

Wat is ELO?

ELO (de elektronische leeromgeving) is het digitale communicatiemiddel tussen student en opleiding. Op ELO staat altijd de actuele informatie. Je kunt op ELO zodra je een studentenaccount hebt. Je studentenaccount krijg je zodra je alle benodigde papieren hebt ingeleverd. Lukt het niet je studenten-account te activeren in ELO, stuur dan een mail naar servicebureauELO@horizoncollege.nl

Kan ik zonder werkgever een BBL-opleiding volgen?

Voor alle BBL-opleidingen geldt dat je een arbeidscontract moet hebben bij een voor je opleiding erkend leerbedrijf. Heb je hier vragen over dan kun je een mail sturen naar Bureaubedrijfscontacten@horizoncollege.nl.

Wanneer is de start van de opleiding?

Deze informatie zal op ELO worden gepubliceerd. Heb je al een studentenaccount van het Horizon College, kijk dan in ELO.  Lukt het niet je studenten-account te activeren in ELO, stuur dan een mail naar servicebureauELO@horizoncollege.nl.

Wanneer is mijn lesrooster bekend?

Zodra de lesroosters bekend zijn worden deze geplaatst in ELO. Top

Is er nog plaats in de opleiding?

Hiervoor kun je bellen met het Onderwijsservicebureau.

Contact

Onderwijsservicebureau Handel & Dienstverlening (OSB)
Heerhugowaard 
(072) 547 61 50
Hoorn
(0229) 28 73 57
Purmerend
(0299) 45 53 39