Informatie voor nieuwe studenten van:
de sector Handel & Dienstverlening

Welkom bij de sector Handel & Dienstverlening. Je maakt een goede keus door je aan te melden bij één van de opleidingen van onze sector.

Op deze pagina geven we je graag informatie over het intakeproces en het vervolg daarop.

Als je na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsservicebureau (OSB) van de locatie waar jij je opleiding gaat volgen.

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen
Van onze sector hebben de opleidingen Uitvoerend Bakker en Zelfstandig Werkend Bakker en de opleiding Manager/Ondernemer Horeca een beperkt aantal plaatsen. Meld je voor deze opleidingen tijdig aan (in ieder geval vóór 1 april). De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst.

AMN Talentscan
Allereerst nodigen we je uit voor het maken van de AMN Talentscan. Deze digitale test leg je af op onze school op een datum voorafgaand aan het intakegesprek. De bedoeling van deze test is dat wij een goed beeld krijgen van je capaciteiten en motivatie en van het beeld dat jij hebt van het gekozen beroep. De mentor gebruikt deze gegevens voor de begeleiding tijdens je opleiding. Als je de test hebt afgelegd word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Het is belangrijk om een opleiding te kiezen die goed bij je past. In het gesprek kijken we samen naar je motivatie en beroepsbeeld. Ook je ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom bij dit intakegesprek. Eventueel krijg je het advies om je studiekeuze nog eens nader te overwegen. Je kunt dan bij het Studie Informatie Punt (STIP) terecht voor een gesprek over je studiekeuze.
Sommige opleidingen maken gebruik van een groepsintake.

Na het intakegesprek
Na het intakegesprek krijg je te horen of je geplaatst wordt in de opleiding van jouw keuze. Is dit het geval, dan ontvang je daarna per post een onderwijsovereenkomst. Na ondertekening van deze onderwijsovereenkomst én na de inlevering van een kopie diploma van je vooropleiding wordt je plaatsing definitief. Voor een BBL-opleiding geldt dat je ook werk moet hebben gevonden bij een voor jouw opleiding erkend leerbedrijf.

Informatiebijeenkomst
Studenten die na het intakegesprek geplaatst worden in de opleiding, krijgen een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. 

Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over onder meer de leermiddelenlijst, de te bestellen materialen, het pasjessysteem in Heerhugowaard, Hoorn of Purmerend, ELO (de elektronische leeromgeving) en de start van het nieuwe schooljaar.

Als je op de dag van de intaketest en/of intakegesprek niet in de gelegenheid bent geweest om een foto te laten maken bij het passenbureau, verzoeken we dat deze dag te doen. Deze foto is nodig voor je Horizonpas, omdat je zonder deze pas de school niet in kunt.

Deze Horizonpas wordt uitgereikt tijdens de informatiebijeenkomst. Het is dus belangrijk dat je aanwezig bent.


Top

Meest gestelde vragen

Hoe hoog is het lesgeld/wettelijk cursusgeld?

Lees hier meer over: Kosten

Wat zijn de kosten van mijn opleiding?

De kosten van de lesmaterialen die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen zijn te vinden op de leermiddelenlijst(en). Zodra deze bekend wordt, worden deze gepubliceerd op ELO. Je kunt je leermiddelen bestellen via deze elektronische leeromgeving.

Wat is ELO?

ELO (de elektronische leeromgeving) is het digitale communicatiemiddel tussen student en opleiding. Op ELO staat altijd de actuele informatie. Je kunt op ELO zodra je een studentenaccount hebt. Je studentenaccount krijg je zodra je alle benodigde papieren hebt ingeleverd. Lukt het niet je studenten-account te activeren in ELO, stuur dan een mail naar servicebureauELO@horizoncollege.nl

Kan ik zonder werkgever een BBL-opleiding volgen?

Voor alle BBL-opleidingen geldt dat je een arbeidscontract moet hebben bij een voor je opleiding erkend leerbedrijf (www.stagemarkt.nl )Heb je hier vragen over dan kun je een mail sturen naar Bureaubedrijfscontacten@horizoncollege.nl.

Wanneer is de start van de opleiding?

Deze informatie zal op ELO worden gepubliceerd. Heb je al een studentenaccount van het Horizon College, kijk dan in ELO.  Lukt het niet je studenten-account te activeren in ELO, stuur dan een mail naar servicebureauELO@horizoncollege.nl.

Wanneer is mijn lesrooster bekend?

Zodra de lesroosters bekend zijn worden deze geplaatst in ELO. 

Is er nog plaats in de opleiding?

Hiervoor kun je bellen met het Onderwijsservicebureau.

Contact

Onderwijsservicebureau Handel & Dienstverlening (OSB)
Heerhugowaard 
(072) 547 61 50
Hoorn
(0229) 28 73 57
Purmerend
(0299) 45 53 39