Informatie nieuwe studenten Economie

Welkom bij de sector Economie. Je maakt een goede keus door je aan te melden bij één van de opleidingen van onze sector.

Op deze pagina geven we je graag informatie over het intakeproces en het vervolg daarop.

Als je na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met het
Onderwijsservicebureau (OSB) van de locatie waar jij je opleiding gaat volgen. 

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen

De ICT opleiding niveau 4 en de opleiding voor de uniformberoepen hebben een beperkt aantal plaatsen. Meld je voor deze opleidingen tijdig aan (in ieder geval vóór 1 april). De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst.

Intaketest
Allereerst nodigen we je uit voor het maken van de AMN Talentscan. Deze digitale test leg je af op onze school op een datum voorafgaand aan het intakegesprek. De bedoeling van deze test is dat wij een goed beeld krijgen van je capaciteiten en motivatie en van het beeld dat jij hebt van het gekozen beroep. De mentor gebruikt deze gegevens voor de begeleiding tijdens je opleiding. Als je de test hebt afgelegd word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Taal- en rekentesten
Met deze testen krijgen we inzicht in je taal- en rekenvaardigheden. Dit is belangrijk om tijdig te kunnen beginnen met extra ondersteuning als dit noodzakelijk is om uiteindelijk het eindniveau te kunnen behalen. Om je diploma te kunnen behalen in het mbo moet je namelijk ook aan de benodigde eisen voor taal en rekenen voldoen.

Intakegesprek
Het is belangrijk om een opleiding te kiezen die goed bij je past. In het gesprek kijken we samen naar je motivatie en beroepsbeeld. Eventueel krijg je het advies om je studiekeuze nog eens nader te overwegen. Je kunt dan bij het Studie Informatie Punt (STIP) terecht voor een gesprek over je studiekeuze. De uitslag van het intakegesprek wordt vermeld op een formulier, dit krijg je na het gesprek uitgereikt (voor jou, je ouders/verzorgers of je huidige school).


Aanvullende eisen bij de opleidingen voor Veiligheid en Vakmanschap-opleidingen (Veva)
Als je je hebt aangemeld voor de VeVa-opleiding doe je eerst de intaketest, daarna word je uitgenodigd voor een intakedag. Op deze dag vinden meerdere (fysieke) testen en gesprekken plaats. 

Na de intake
Om je definitief te plaatsen hebben we een kopie van het diploma van je vooropleiding nodig. Als je definitief geplaatst bent ontvang je daarna per post je onderwijsovereenkomst, informatie over leermiddelen (boeken en licenties) en over de start van het schooljaar.

 

 Veelgestelde vragen

Wanneer zijn wij bereikbaar in de zomervakantie?
Het OSB is bijna de gehele vakantie aanwezig. Als je een vraag hebt over iets dat niet in ons informatieboekje staat, kun je deze
bij het OSB stellen

Wanneer is de start van de opleiding?
Alle opleidingen starten in de week van. De exacte datum staat in de brief die je bij je onderwijsovereenkomst krijgt. 

Wat is ELO?
ELO is de elektronische leeromgeving. Daarnaast is ELO het digitale communicatiemiddel tussen jou en, bijvoorbeeld, je mentor. Op ELO staat altijd de actuele informatie over bijvoorbeeld de eerste schooldag, de leermiddelenlijst, je rooster, enz. Je kunt op ELO zodra je een studentenaccount hebt gekregen.

Hoe hoog is het lesgeld/wettelijke cursusgeld?
Lees hier meer over:
Geldzaken (betalen).


Wat moet ik betalen als ik start met de opleiding?

Lesgeld
Een beroepsopleiding brengt kosten met zich mee. Zo betaal je vanaf 18 jaar lesgeld. Dit betaal je aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hiervoor ontvang je in oktober van hen een acceptgiro. Bij vragen over lesgeld kun je contact opnemen met de DUO (
www.duo.nl) Lees hier mee over: Geldzaken (betalen)

Boeken
Deze zijn noodzakelijk voor het onderwijsprogramma. Het Horizon College heeft een overeenkomst met boekhandel Lisette Werter Groep. Als je wilt, mag jij je boeken natuurlijk ook bij een andere leverancier bestellen.      

Licenties
Deze zijn eveneens noodzakelijk voor het onderwijsprogramma en zijn alleen te bestellen via de Lisette Werter Groep. Vergeet dus niet om dit te doen!

Kluisje
Aan het begin van het schooljaar, of aan het begin van een lesperiode, kun je een kluisje huren. Je kunt een kluisje huren via de leermiddelenlijst op de website van de Lisette Werter Groep. Houd er wel rekening mee dat er veel vraag is naar kluisjes, en dat het aantal beperkt is.

Hoe reserveer ik een kluisje op de locatie Purmerend?
Via www.maxies.nl kun je zoeken op Horizon College\sector Economie\Purmerend. Daar vind je de mogelijkheid om een kluisje te reserveren/betalen. 

Ik heb nog geen onderwijsbenodigdheden besteld, en nu?
Om deel te kunnen nemen aan het lesprogramma is het belangrijk dat je alles wat vermeld staat op de leermiddelenlijst ook bestelt en dat je deze onderwijsbenodigdheden in je bezit hebt aan het begin van je opleiding.

Ik heb nog een vraag over de onderwijsbenodigdheden, tot wie richt ik mij?
Op ELO vind je een helpknop met de meest gestelde vragen. Misschien wordt daar jouw vraag al beantwoord. Als dat niet zo is, of als  er onduidelijkheden zijn over de leermiddelenlijst kun je contact opnemen met het OSB van de sector Economie.

Wanneer is mijn lesrooster bekend?
Op de eerste schooldag krijg je te horen in welke klas je zit en kun je je rooster bekijken. Een schooljaar kent 4 periodes. Het lesrooster is altijd een week voor de start van een periode op ELO beschikbaar. Let op: iedere periode wijzigt het lesrooster. Houd hier rekening mee als je een bijbaantje hebt (wij geven je hier geen vrij voor).