Activiteiten ouderbetrokkenheid

OpleidingWat Frequentie Wanneer
1ste jaar (basis jaren, inclusief AG) Informatieavond 1x Start schooljaar
Eind van het schooljaar een voortgangsgesprek met student en ouders erbij 2x

Eind periode 2

Eind periode 4
AG 2de jaar Voortgangsgesprek met student en ouders halverwege en eind van het 2e jaar. 2x

Periode 2

Periode 4

Meeloopmiddag voor ouders

1x Periode 3
AG: 3e jaar Start 3e jaar informatie over examinering 1x Start 3e jaar
Niveau 2: 2e jaar Halverwege het schooljaar een voortgangsgesprek met student en ouders 1x Begin periode 3
Niveau 3: 2de  jaar Informatie avond 1x Start 2e jaar
Niveau 3: 3de jaar Studenten nodigen ouders uit bij presentatie van de examens 1x Eind 3e schooljaar
Niveau 4: 2de jaar

Informatie avond

1x Start 2de jaar
Niveau 4: 3de jaar Informatie avond 1x Start 3de jaar
Niveau 4: 4de jaar Studenten nodigen ouders uit bij presentatie van de examens 1x Eind 4de schooljaar