Informatie voor nieuwe studenten Techniek

Welkom bij de sector Techniek. Je maakt een goede keus door je aan te melden bij één van de opleidingen van onze sector. 

Op deze pagina geven we je graag informatie over het intakeproces en het vervolg daarop. Als je na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsservicebureau (OSB) van de locatie waar jij je opleiding gaat volgen. 

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen
De opleidingen Lasser, Signmaker, Commercieel Technicus, Media- Ruimtelijke vormgeving hebben een beperkt aantal plaatsen. Meld je voor deze opleidingen tijdig aan (in ieder geval vóór 1 april). De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst.

Alle nieuwe studenten maken een AMN Talentscan, een taaltest en krijgen een intakegesprek. Bij de creatieve opleidingen word je ook gevraagd een creatief portfolio mee te nemen. Hierover lees je meer in de uitnodiging voor het intakegesprek.

Hieronder leer je meer over de AMN Talentscan, de taaltest en het intakegesprek.

AMN Talentscan

Alle nieuwe studenten maken een AMN Talentscan. Dit is een digitale test die je op onze school maakt. De bedoeling van deze test is dat wij een goed beeld krijgen van je capaciteiten en motivatie en van het beeld dat jij hebt van het gekozen beroep. De mentor gebruikt deze gegevens voor de begeleiding tijdens je opleiding. Je ontvangt van ons een uitnodiging voor de AMN Talentscan.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek kijken we samen naar je motivatie en beroepsbeeld. Het is belangrijk om een opleiding te kiezen die goed bij je past. Ook je ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom bij dit intakegesprek. Eventueel krijg je het advies om je studiekeuze nog eens nader te overwegen. Je kunt dan bij het Studie Informatie Punt (STIP) terecht voor een gesprek over je studiekeuze. 

Na het intakegesprek
Na het intakegesprek krijg je te horen of je geplaatst wordt in de opleiding van jouw keuze. Je ontvangt hierover een bericht van het Horizon College. Deze plaatsing is voorlopig, omdat wij nog verschillende papieren nodig hebben, die je op het moment van aanmelding mogelijk nog niet hebt. Het gaat om:

  • Als je nog geen diploma hebt: een kopie van je laatste rapport of getuigschrift.
  •  Als je wel een diploma hebt: 1x een kopie van je laatst behaalde diploma.
  •  Voor een BBL-opleiding: als je al een werkgever hebt, een ingevuld (oranje) werkgeversformulier (deze krijg je tijdens het intakegesprek).

Taaltest
Voor de opleiding start nodigen we je ook uit voor een taaltest. Met deze test krijgen we inzicht in je taalvaardigheden. Dit is belangrijk om tijdig te kunnen beginnen met extra ondersteuning als dit noodzakelijk is om uiteindelijk het eindniveau te kunnen behalen. Om je diploma te kunnen behalen in het mbo moet je namelijk ook aan de benodigde eisen voor taal en rekenen voldoen.

Informatiebijeenkomst
Samen met een bevestiging van voorlopige plaatsing in de opleiding ontvang je een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over onder meer de leermiddelenlijst, de te bestellen materialen, het pasjessysteemELO (de elektronische leeromgeving) en de start van het nieuwe schooljaar. 

Zonder Horizonpas kom je de school niet binnen. Deze wordt uitgereikt tijdens de informatiebijeenkomst. Hiervoor vragen we je een foto te maken bij het passenbureau. Het is dus belangrijk dat je aanwezig bent.

Als je nog niet alle benodigde papieren hebt kunnen inleveren, dan moet je dat op de informatiebijeenkomst alsnog doen. Kun je niet naar de informatiebijeenkomst komen, dan lever je de ontbrekende papieren in bij het OSB tijdens de extra inleverdag. Zonder de benodigde papieren kunnen wij geen onderwijsovereenkomst met jou aangaan en sta je dus niet definitief ingeschreven in de opleiding.

Plaatsing zonder intake-activiteiten
Bij sommige BBL-opleidingen kun je direct geplaatst worden in de opleiding zonder het maken van een AMN Talentscan. Je moet dan wél voldoen aan de vooropleidingseisen, ouder dan 18 jaar zijn, de opleiding via de BBL-leerroute willen volgen én beschikken over een werkgever die erkend is voor de opleiding die je wilt gaan volgen. 

Als je van het PCC, Van der Meij of Trinitas College komt gaan we in overleg met je mentor of decaan voor een warme overdracht. Als het kan dan word je direct geplaatst. Het kan voorkomen dat er nog een intakegesprek plaatsvindt. Dit wordt in overleg met je mentor of decaan bepaald.

 

Meest gestelde vragen

Hoe hoog is het lesgeld/wettelijk cursusgeld?
Lees hier meer over: Kosten

Wat zijn de kosten van mijn opleiding?

De kosten van de lesmaterialen die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen zijn te vinden op de leermiddelenlijst. Zodra deze bekend wordt, worden deze gepubliceerd op ELO. Je kunt je leermiddelen bestellen via deze elektronische leeromgeving.

Wie kan er informatie geven over de leermiddelenlijst?
Hiervoor kun je bellen met het Onderwijsservicebureau  (OSB).

Wat is ELO?
ELO (de elektronische leeromgeving) is het digitale communicatiemiddel tussen student en docenten.
Op ELO staat altijd de actuele informatie. Je kunt op ELO zodra je een studenten-account hebt. Je studentenaccount krijg je zodra je de benodigde papieren hebt ingeleverd. De studenten ontvangen hierover uiterlijk begin van het schooljaar bericht.  Lukt het niet je studenten-account te activeren in ELO, stuur dan een mail naar servicebureauELO@horizoncollege.nl.

Wanneer is de eerste schooldag?
Nieuwe studenten krijgen tijdens de informatiebijeenkomst informatie over de eerste lesdag uitgereikt. Als je niet aanwezig kunt zijn dan wordt deze informatie opgestuurd.

Voor studenten die al op school zitten staat de informatie vanaf augustus op ELO.

Roosterinformatie kun je vinden op ELO. Heb je al een studentenaccount van het Horizon College, kijk dan in ELO.  Lukt het niet je studenten-account te activeren in ELO, stuur dan een mail naar servicebureauELO@horizoncollege.nl.

Wanneer is mijn lesrooster bekend?
Zodra de lesroosters bekend zijn worden deze geplaatst in ELO.

Kan ik zonder werkgever een BBL-opleiding volgen?
Voor alle BBL-opleidingen geldt dat je een arbeidscontract moet hebben bij een erkend leerbedrijf. Heb je hier vragen over dan kun je bellen met het Onderwijsservicebureau.

 

Contact opleidingen

Onderwijsservicebureau (OSB) Techniek, locatie Heerhugowaard

Alle opleidingen

(072) 547 62 00

Onderwijsservicebureau (OSB) Techniek, locatie Hoorn
Alle opleidingen

(0229) 28 74 40