Pedagogisch Werk

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Kinderopvang is niet weg te denken uit onze samenleving. Pedagogisch Medewerker is een belangrijk vak, waaraan ouders, overheid en basisonderwijs steeds hogere eisen stellen.

Als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang ben je er allereerst verantwoordelijk voor dat een kind zich veilig voelt in zijn omgeving. Je zorgt ervoor dat het kind zich opgemerkt voelt. Jij doet als medewerker echter veel meer: je levert een grote bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Als Pedagogisch Medewerker heb je een voorbeeldfunctie als het gaat om waarden als respect, verdraagzaamheid en gemeenschapszin. 

De activiteiten die je aanbiedt moeten uitdagend zijn en de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je houdt rekening met leeftijd en interesses van het kind. Natuurlijk heb je ook contacten met ouders. 

Je werkt óf in een peuterspeelzaal voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, in een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar of in een buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit alles betekent dat je werktijden heel verschillend kunnen zijn: ook in de vroege ochtend of avond en in schoolvakanties.

Locatie:Alkmaar, Hoorn
Niveau:3
BOL/BBL:BOL of BBL
Duur:BOL: 3 jaar (4800 uur studiebelasting). BBL: afhankelijk van leeftijd, vooropleiding en werkervaring.
Start:Augustus en januari (bij voldoende aanmeldingen)
Uitgebreide opleidingsinformatie
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

De kinderen die aan jou worden toevertrouwd, bied je een veilige en vertrouwde omgeving. Je draagt bij aan hun ontwikkeling en opvoeding. Dit doe je door verschillende activiteiten met kinderen te ondernemen waarbij je rekening houdt met hun leeftijd en interesses. Jij stimuleert en begeleidt de interactie in de groep die je onder je hoede hebt. Je richt je ook op kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Je signaleert eventuele ontwikkelingsachterstanden en bespreekt deze met je leidinggevende en de ouders. Je bent in staat om een plan van aanpak voor een kind of een groep kinderen op te stellen. 

Je kan ook kinderen en jongeren helpen en begeleiden met gedrags- en opvoedingsproblemen. Je begeleidt ze bij de inrichting van hun dagelijkse leven met vrijetijdsbesteding, onderwijs en werk. Je draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij je rekening houdt met leeftijd, niveau en interesses. Deze kinderen en jongeren wonen vaak in een instelling. Je leert daarom om te gaan met groepsprocessen. Je werkt in een team en je bespreekt de ontwikkeling van de kinderen en jongeren met collega's. 

Je kunt onder andere werken, afhankelijk van de leeftijd van de doelgroep, in een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), maar ook als begeleider op een woongroep, in een orthopedagogisch centrum of in het speciaal onderwijs. 

Locatie:Alkmaar, Hoorn
Niveau:4
BOL/BBL:BOL of BBL
Duur:BOL: 3 jaar (4800 uur studiebelasting), BBL: afhankelijk van leeftijd, vooropleiding en werkervaring. Voor deelnemers met een diploma PW niveau 3: 1 jaar (1600 uur studiebelasting)
Start:Augustus en januari (bij voldoende aanmeldingen)
Uitgebreide opleidingsinformatie
Onderwijsassistent

Als Onderwijsassistent werk je in een school onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Je helpt de leerkracht bij allerlei activiteiten binnen en buiten de klas. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen van het kind of de jongere. Je voert ook eenvoudige onderwijsinhoudelijke taken uit. Je kunt goed samenwerken met de leerkracht(en), zelfstandig werken, goed luisteren en je hebt geduld.

Je houdt ervan om met kinderen te werken en je vindt het leuk om ze iets uit te leggen en ze te begeleiden bij hun schooltaken. Je kunt ook met jongeren gaan werken in het speciaal en voortgezet onderwijs.

Locatie:Alkmaar, Hoorn
Niveau:4
BOL/BBL:BOL
Duur:3 jaar (4800 uur studiebelasting)
Start:Augustus
Uitgebreide opleidingsinformatie
Instructeur in het mbo

Als instructeur in het mbo voer je met een onderwijsteam de voorbereiding en lessen uit voor een groep of individuele studenten in een inspirerende en veilige leeromgeving.

Je weet hoe je onderwijsactiviteiten kunt aanbieden en bent in staat om de werkzaamheden af te stemmen met betrokken collega’s.

Je begeleidt en motiveert jonge studenten die jij met jouw expertise veel kunt bijbrengen over het vak waar jij met je praktijkervaring specialist in bent.

Ben je werkzaam in het vmbo, vo, praktijk- of speciaalonderwijs? Neem dan telefonisch contact op met Anniemiek de Wit. Zie onderstaande contactgegevens.

Locatie:Alkmaar
Niveau:4
BOL/BBL:BBL
Duur:1 jaar (één lesdag per week)
Start:September
Uitgebreide opleidingsinformatie

Meer Welzijn