Pedagogisch Werk

2019 - 2020
Laatst gewijzigd op 02-10-2018

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

De kinderen die aan jou worden toevertrouwd, bied je een veilige en vertrouwde omgeving. Je draagt bij aan hun ontwikkeling en opvoeding. Dit doe je door verschillende activiteiten met kinderen te ondernemen waarbij je rekening houdt met hun leeftijd en interesses. Jij stimuleert en begeleidt de interactie in de groep die je onder je hoede hebt. Je richt je ook op kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Je signaleert eventuele ontwikkelingsachterstanden en bespreekt deze met je leidinggevende en de ouders. Je bent in staat om een plan van aanpak voor een kind of een groep kinderen op te stellen. 

Je kan ook kinderen en jongeren helpen en begeleiden met gedrags- en opvoedingsproblemen. Je begeleidt ze bij de inrichting van hun dagelijkse leven met vrijetijdsbesteding, onderwijs en werk. Je draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij je rekening houdt met leeftijd, niveau en interesses. Deze kinderen en jongeren wonen vaak in een instelling. Je leert daarom om te gaan met groepsprocessen. Je werkt in een team en je bespreekt de ontwikkeling van de kinderen en jongeren met collega's. 

Je kunt onder andere werken, afhankelijk van de leeftijd van de doelgroep, in een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), maar ook als begeleider op een woongroep, in een orthopedagogisch centrum of in het speciaal onderwijs. 

Stel e-Brochure samen
Locatie : Alkmaar, Hoorn
Niveau : 4
BOL/BBL : BOL of BBL
Duur : BOL: 3 jaar (4800 uur studiebelasting), BBL: afhankelijk van leeftijd, vooropleiding en werkervaring. Voor deelnemers met een diploma PW niveau 3: 1 jaar (1600 uur studiebelasting)
Start : Augustus en januari (bij voldoende aanmeldingen)

Wat leer je?

In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Begeleiden van kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling.
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid.
 • Organiseren van de werkzaamheden.

Je leert:

 • hoe een kind zich ontwikkelt
 • begeleiding bieden bij de ontwikkeling, opvoeding en persoonlijke verzorging, ook aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of met specifieke begeleidingsvragen
 • ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden
 • de ontwikkeling van kinderen en jongeren met gedrags- en opvoedingsproblemen te ondersteunen
 • activiteitenprogramma's en/of een plan van aanpak opstellen
 • contacten onderhouden met ouders/verzorgers en met deskundigen van andere organisaties
 • samenwerken en overleggen.

Nederlands, Engels en rekenen zijn daarnaast belangrijke vakken.

Beroepspraktijkvorming

BOL: je loopt in alle leerjaren stage.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en je gaat 1 dag per week naar school.

Om stage te kunnen lopen heb je bij veel instellingen een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig. Zonder een VOG kun je geen stage lopen en kun je deze opleiding bij ons niet succesvol afronden. 

Vooropleiding

 • Vmbo KB, GL of TL
 • Havo 3 met overgangsbewijs
 • Mbo niveau 2
 • Mbo niveau 3

 

Vervolgopleiding

 Hbo sociaal-agogische opleidingen

Kosten

We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen. 

Studie in Cijfers

In ‘Studie in Cijfers’ van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio. Deze belangrijke en objectieve informatie kan je helpen bij het kiezen van een mbo-opleiding. 

Klik hier voor de ‘Studie in Cijfers’ voor deze opleiding.

Meer informatie

Alkmaar:
(072) 547 68 94 | OSBwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl 

Hoorn:
(0229) 28 74 22 | OSBwelzijnhoorn@horizoncollege.nl

Crebo: 25484