Wat is het vavo?

Ben je gezakt voor je eindexamen? Ben je twee keer blijven zitten? Of wil je bijvoorbeeld andere vakken in je pakket? Kom naar het vavo!

Het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) biedt jou een kans om alsnog en diploma of certificaat te halen op vmbo-tl, havo-, of vwo-niveau. Een groot voordeel van het volgen van onderwijs op het vavo is de flexibiliteit; langzamer studeren, sneller studeren of een deelstudie doen. Het vavo is door de overheid erkend en gesubsidieerd onderwijs en toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar. Ben je 16 of 17 jaar, dan kan jouw vo-school je detacheren.

Voor wie is het vavo?

• gezakt voor het eindexamen? Via het vavo kun je alleen de vakken met een onvoldoende overdoen. Je krijgt vrijstelling voor de vakken waarvoor je op je vorige vo-school een voldoende hebt behaald. De resultaten van deze vrijstellingen en de cijfers (certificaten) die je bij ons hebt behaald leveren samen een diploma op als deze voldoen aan de reguliere slaag-zakregeling.

• ben je 16 of 17 jaar en je huidige middelbare school ontgroeid? Dan kun je door je school, onder bepaalde voorwaarden, aan het vavo worden ‘uitbesteed’. Je blijft ingeschreven staan op je middelbare school, maar je volgt de opleiding op het vavo.

• wil je het eindexamenjaar in twee jaar doen, dan kun je de helft van de vakken in het ene jaar volgen en de andere helft van de vakken het jaar daarop.

• ben je 18 jaar of ouder en heb je geen of een te laag diploma van het voortgezet onderwijs, dan kun je bij het vavo dit diploma alsnog halen.

• wil je van profiel wisselen, bijvoorbeeld om te voldoen aan de eisen van een vervolgopleiding, dan kun je bij ons die ontbrekende vakken volgen. Soms moet je eerst een toelatingstest doen. 

• ben je gezakt voor het vmbo en moet je nog hooguit 1 vak halen? Dan kun je, als de mbo-opleiding toestemming geeft, alvast op het mbo beginnen en intussen bij het vavo dit vak alsnog halen.

Studiefeiten

Punt van aandacht

Nieuw! Havo avondlessen (bij voldoende aanmeldingen)
Voor de examenvakken Nederlands, Engels en Wiskunde A kun je avondlessen volgen van 18.30 uur tot 20.00 uur en van 20.15 uur tot 21.45 uur. Belangstelling? Stuur een e-mail naar vavo@horizoncollege.nl.

Aanmelden vavo

Voor een vavo-opleiding in het schooljaar 2020 - 2021 kun je je (anders dan bij mbo-opleidingen) digitaal aanmelden vanaf 1 mei tot en met 14 augustus 2020.

Als je aanmelding voor 14 augustus 2020 compleet is en je voldoet aan de vooropleidingsvoorwaarden, dan ben je verzekerd van plaatsing. Als je aanmelding pas daarna compleet is, dan word je op een wachtlijst geplaatst. Studenten die van profiel willen wisselen moeten de aanmelding voor 3 juli 2020 compleet afgerond hebben in verband met toelatingstesten voor profielwisselaars.

Goed om te weten: als je uitbesteed wordt door je huidige school, moet je zelf de digitale aanmelding doen. Om over te kunnen stappen naar het vavo heb je een Uitbestedingsovereenkomst nodig. Als je door je huidige vo-school wordt uitbesteed stuurt de vo-school een scan van de (definitieve) cijferlijst en een scan van de uitbestedingsovereenkomst naar het vavo.

Informatie en vragen Vavo vavo@horizoncollege.nl