Aanmelden

Voor een vavo-opleiding in het schooljaar 2018-2019 kun je je (anders dan bij mbo-opleidingen)  digitaal aanmelden vanaf 1 mei tot en met 1 september 2018. 

Als je aanmelding voor 15 juli 2018 compleet is (zie verderop op deze pagina) en je voldoet aan de vooropleidingsvoorwaarden, dan ben je verzekerd van plaatsing. Als je aanmelding pas na 15 juli 2018 compleet is, dan word je op een wachtlijst geplaatst. Studenten die van profiel willen wisselen moeten de aanmelding ook voor 15 juli compleet afgerond hebben in verband met toelatingstesten voor profielwisselaars

  

Digitaal aanmelden vavo
Meld je online aan. Zorg dat je de digitale aanmelding helemaal doorloopt en alles invult en ook alle gevraagde documenten upload. 

Om te kunnen starten met je aanmelding zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

 

 

- Burgerservicenummer (BSN)

- E-mail adres. Je ontvangt van ons alle communicatie rondom je aanmelding op je eigen e-mailadres. Gebruik dus geen e-mailadres van je huidige school.

- De contactgegevens van je ouders/verzorgers: het adres, e-mailadres en telefoonnummer(s). Geef dit op als je jonger dan 23 jaar bent.

 Documenten die je moet uploaden:

Scan van de voor- en achterkant van je identiteitsbewijs/paspoort (GEEN rijbewijs!)
- Scan van de (definitieve) cijferlijst van je vo-school
- Scan van je diploma(s) van je vooropleiding(en)
- Scan van de uitbestedingsovereenkomst vo-vavo (als je door je huidige vo-school uitbesteed wordt naar  vavo)

Je kunt de volgende bestandsformaten gebruiken: .doc, .docx, .jpeg en .pdf
Andere bestandsformaten kunnen niet door ons verwerkt worden.

 

Uitbesteding door je huidige school

Als je uitbesteed wordt door je huidige school, moet je samen met je decaan de digitale aanmelding doen. Om over te kunnen stappen naar het vavo heb je een Uitbestedingsovereenkomst nodig. Je vult de overeenkomst samen met de decaan in en bij de laatste stap van het aanmelden moet je de uitbestedingsovereenkomst uploaden als bijlage (zie ook hierboven).

  

Procedure na de digitale aanmelding

Na de digitale aanmelding ontvang je binnen een aantal werkdagen een mail van de afdeling vavo met daarin je studentnummer en een uitnodiging voor de Talentscan.

 

Talentscan

Iedere student die zich aanmeldt bij het vavo moet een Talentscan doen. Om ervoor te zorgen dat je je diploma kan halen, wil het vavo je tijdens je opleiding zo goed mogelijk begeleiden. Daarom is het van belang om al voor het intakegesprek te weten wat jouw mogelijkheden zijn en of je begeleiding nodig hebt. Om hiervan een zo goed mogelijk beeld te krijgen, maak je de Talentscan. Deze scan maak je op het Horizon College, locatie Alkmaar en hij duurt maximaal 3 uur.

 

- Als je je hebt opgegeven voor het vmbo-TL, dan maak je een Talentscan op niveau 4.

- Als je je hebt opgegeven voor havo 4, havo 5 of vwo 6, dan maak je een Talentscan op niveau 5.

- Heb je al eerder (binnen 2 jaar) een Talentscan gemaakt op het betreffende niveau,  dan hoef je geen Talentscan te maken.

 

Documenten aanleveren

Om te bepalen of we je kunnen plaatsen bij de opleiding van jouw keuze hebben we de volgende documenten nodig:

 

· Een kopie van je (definitieve) cijferlijst
· Je diploma van je vo-school (indien je deze bezit)
·  De Uitbestedingsovereenkomst vo-vavo (Alleen bij uitbesteding door je vo-school). 

Zolang we geen (definitieve) cijferlijst en (indien van toepassing) uitbestedingsovereenkomst hebben ontvangen, is je aanmelding niet volledig en kunnen we je niet uitnodigen voor een intakegesprek. 

 

Adviesmail

Binnen twee weken na het maken van de Talentscan en NA ontvangst van bovenstaande documenten, krijg je per mail advies over de haalbaarheid van de door jouw gekozen opleiding.

Bij positief advies word je meteen uitgenodigd voor een intakegesprek

Bij negatief advies word je uitgenodigd door de STIP (Studie Informatie Punt) voor een gesprek over andere opleidingsmogelijkheden. Je kunt dan niet beginnen bij het vavo.

 

Intakegesprek

Intakegesprekken worden gehouden tussen 28 mei en 19 juli EN tussen 27 augustus en 5 september.

 

In het intakegesprek wordt bepaald of je inderdaad kunt worden ingeschreven voor je gewenste opleiding. Om dit zo goed mogelijk te kunnen bepalen is het noodzakelijk dat je de volgende documenten bij je hebt:

· Definitieve cijferlijst van je vo-school

· Diploma van je vo-School

· Paspoort of ID-bewijs (geen rijbewijs) of Verblijfsdocument.

Als je deze documenten niet bij je hebt kunnen we je niet inschrijven!

 

Tijdens het intakegesprek krijg je ook informatie over het boekenfonds, de schoolkosten, de introductiedag(en), het rooster, de eerste lesdag etc.

 

Wil je van profiel wisselen, dan krijg je ook informatie over de stof die je moet voorbereiden voor toelatingstoetsen en je meldt je aan voor de toelatingstoetsen die op maandag 3 september worden gehouden! Om je goed te kunnen voorbereiden op de toelatingstoetsen is het van belang dat je het intakegesprek vóór de zomervakantie hebt! Meld je dus op tijd aan en geef tijdens de digitale aanmelding aan dat je van profiel wilt wisselen!

 

Extra begeleiding

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, zou het kunnen zijn dat je extra begeleiding nodig hebt.

-       Tijdens de digitale aanmelding kan je aangeven dat je begeleiding nodig hebt. Er wordt dan zo snel mogelijk na de aanmelding contact met je opgenomen door een medewerker van STIP, die met je gaat overleggen welke begeleiding je nodig hebt en of het vavo je deze begeleiding kan bieden.

 

-       Naar aanleiding van de Talentscan kan blijken dat je gebaat zou kunnen zijn met extra begeleiding. Er wordt dan zo snel mogelijk na het maken van de Talentscan contact met je opgenomen door een medewerker van STIP, die met je gaat overleggen of je begeleiding nodig hebt, welke begeleiding je nodig hebt en of het vavo je deze begeleiding kan bieden.

 

-       Tijdens het intakegesprek blijkt dat je extra begeleiding nodig zou kunnen hebben. Er wordt dan zo snel mogelijk contact gezocht met een medewerker van STIP, die met je gaat kijken op welke manier er invulling gegeven kan worden aan je behoefte aan begeleiding.

Er kan via mail of telefonisch contact met je opgenomen worden door een medewerker van STIP.

 

 

Plaatsingsvoorwaarden

Om geplaatst te kunnen worden op de vavo moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden op de pagina Plaatsingsvoorwaarden. Er wordt verwacht dat je deze voorwaarden hebt doorgelezen voordat je naar het intakegesprek toekomt.

 

 

Onderwijsovereenkomst

Tijdens het intakegesprek wordt het plaatsingsformulier ingevuld en ondertekend. Hiervan krijg je een kopie mee naar huis. Daarnaast wordt er ook nog een Onderwijsovereenkomst opgesteld. Deze wordt in tweevoud naar je opgestuurd. Beide versies moeten ondertekend worden en zo snel mogelijk teruggestuurd worden naar het examenbureau vavo. Pas als de getekende Onderwijsovereenkomst door de administratie is verwerkt, ben je definitief geplaatst op de vavo.

 

 

Niet starten met de opleiding

Als je de gekozen opleiding bij nader inzien niet wilt doen, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Stuur een e-mail naar: intake-vavo@horizoncollege.nl onder vermelding van je naam, studentnummer en met reden van afmelding.