Op welke locatie vindt het onderwijs van het vavo plaats?

Bij het Horizon College in Alkmaar, Kruseman van Eltenweg 4, 1817 BC.

Wat merk ik van het 'volwassen zijn' op het vavo?

Je wordt aangesproken op je eigen verantwoordelijkheid. Het vavo Horizon College is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het verzuimloket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen.

Hoe oud zijn de studenten bij het vavo?

Bijna alle studenten zijn tussen de 16 en 23 jaar, waarvan de meeste 18 jaar zijn. Een enkele student is ouder dan 30 jaar.

Hoe groot zijn de klassen?

De klassengrootte varieert tussen 10 en 30 studenten. 

Ik ben gezakt voor mijn examen. Moet ik nu alle vakken overdoen?

Je hoeft alleen examen te doen in de vakken die nodig zijn om een diploma te halen. De cijferlijst van je vorige vo-school en van het vavo kunnen worden gecombineerd. Je moet wel de originele definitieve cijferlijst van je VO-school meenemen.

Moet ik centraal examen doen in alle vakken die ik volg op het vavo?

Nee, niet per sé. Na de derde toetsperiode wordt samen met de mentor besproken hoe je ervoor staat en kan je kiezen om geen eindexamen te doen voor het betreffende vak. Je laat dan de combinatie SE+CSE cijfers van het vorige examenjaar staan.

Mag ik mijn profielwerkstuk meenemen naar het vavo?

Dat mag. Mits je profielwerkstuk (vmbo/mavo, havo of vwo) minimaal als voldoende (een 6 of hoger) is beoordeeld en het profiel hetzelfde blijft. Bij een 5 of lager moet je het profielwerkstuk op het VAVO verbeteren.

 

Kan ik alvast een mbo-opleiding volgen?

Ja dat is mogelijk, als je niet meer dan 1 vak bij het vavo volgt. De mbo-opleiding moet toestemming geven. Meer informatie over het alvast volgen van een mbo-opleiding terwijl je studeert aan het vav0 Horizon College kun je aanvragen via vavo@horizoncollege.nl onder vermelding van 'alvast studeren mbo'.

Wanneer ben ik officieel ingeschreven?

Je bent officieel ingeschreven als alle documenten zijn ingevuld, ondertekend en ingeleverd én – indien van toepassing- als het cursusgeld is betaald.

 

Wanneer begint de school?

De lessen starten in week 36. In het jaarrooster, dat bij de introductiedagen wordt uitgereikt, staat de exacte datum vermeld.

 

Heb ik recht op studiefinanciering?

Studenten van het vavo Horizon College hebben geen recht op studiefinanciering. Als je een voltijdopleiding volgt en 18 jaar of ouder bent, heb je wel recht op een ‘tegemoetkoming scholieren’. Als je een deeltijdopleiding volgt, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een ‘tegemoetkoming deeltijd’.

Kijk op de pagina Wie betaalt je opleiding voor meer informatie.

 

Heb ik recht op een OV-jaarkaart?

Studenten van het vavo Horizon College hebben geen recht op een OV-jaarkaart.

Moet ik mijn boeken zelf betalen?

Als je 16 of 17 jaar bent, heb je recht op gratis schoolboeken. Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je de boeken zelf betalen.

Het vavo Horizon College werkt met een eigen boekenfonds. Alle studenten krijgen via dit boekenfonds de boeken uitgedeeld in de les van het betreffende vak. Alle studenten betalen een borg van € 100,- voor het gebruik van onze boeken. Tijdens de introductiedagen krijg je de boekenlijst (met het te betalen bedrag) uitgedeeld. Dit bedrag moet in 1 keer betaald worden bij de Financiële Administratie. Aan het einde van het schooljaar lever je de boeken weer in op school.

Hoe ziet het jaarprogramma eruit?

Wanneer het jaarprogramma over het schooljaar 2019-2020 gereed is, wordt het op de website geplaatst. Hierin staan ook introductiedagen en schoolexamenperiodes ingepland.