Vakken

Vakken

VMBO TL
Vakkenaanbod (PDF)

HAVO 4
Vakkenaanbod (PDF)

HAVO 5
Vakkenaanbod (PDF)

VWO
Vakkenaanbod (PDF)

Van profiel wisselen?
Als je een vak wilt volgen dat niet in je profiel voorkomt of dat je nog nooit hebt gehad, dan moet je eerst zelf de kennis in dat vak op het vereiste niveau brengen. Gaat het om wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie of economie, dan kun je voor de start van het schooljaar per vak een toelatingstest doen. Kosten € 25,00 per test. Profielwisselaars moeten zich uiterlijk vóór 15 juli 2018 opgeven bij vavo@horizoncollege.nl

Meld je digitaal aan voor een vavo-opleiding.