Voor wie?

Onze vavo-opleidingen zijn heel geschikt voor:

• Leerlingen van 16 en 17 jaar die het op hun gewone school niet meer redden. Zij kunnen door hun school aan het vavo worden 'uitbesteed'. Door onze andere aanpak kan de kans op het behalen van een diploma vergroot worden.

• Leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen. Zij hoeven in principe bij het vavo alleen de vakken met een onvoldoende over te doen.

• Volwassenen die geen of een te laag diploma van het voortgezet onderwijs hebben en dit diploma alsnog willen halen.

• Leerlingen die gezakt zijn voor het vmbo en nog hooguit één vak moeten halen, kunnen met uitzonderlijke instemming van de mbo-opleiding alvast op het mbo beginnen en intussen bij het vavo dit vak alsnog halen. Hier zijn aanvullende voorwaarden aan verbonden.

• Leerlingen die vakken willen sprokkelen: je volgt hierbij één of meer vakken en doet voor ieder vak apart examen. Bij een voldoende ontvang je een deelcertificaat voor dat vak. Genoeg deelcertificaten zijn in te wisselen voor een regulier diploma vmbo, havo of vwo. Sprokkelen leent zich bij uitstek voor mensen die een baan hebben, voor een gezin zorgen of niet in de omstandigheid verkeren voltijds een opleiding te volgen.

Profielwisselaars
Als je een vak wilt volgen dat niet in je profiel voorkomt of dat je nog nooit hebt gehad, dan moet je eerst zelf de kennis in dat vak op het vereiste niveau brengen. Gaat het om wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie of economie, dan moet er een toelatingstoets gedaan worden per vak. De toelatingstoetsen worden afgenomen op maandag 3 september 2018 en kosten € 25,00 per test. Profielwisselaars moeten zich uiterlijk vóór 15 juli 2018 opgeven bij vavo@horizoncollege.nl

Intakegesprek
Herken je jezelf in het geschetste profiel, dan kun je je hier aanmelden voor een van onze vavo-opleidingen. Meer informatie over de kosten vind je hier.

Elke student krijgt, voordat hij/zij wordt geplaatst, een intakegesprek. In dit gesprek worden de mogelijkheden in kaart gebracht.