Voor wie?

- Leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen doen in principe bij het vavo alleen de vakken met een onvoldoende over. Je krijgt vrijstellingen voor de vakken waarvoor je op je vorige vo-school een voldoende hebt behaald. De resultaten van deze vrijstellingen en de cijfers (certificaten) die je bij ons hebt behaald leveren samen een diploma op, mits je resultaten voldoen aan de reguliere slaag-zakregeling. 

- Leerlingen van 16 en 17 jaar die hun huidige middelbare school ontgroeid zijn, kunnen door hun school aan het vavo worden ‘uitbesteed’. Je bent dan een zogenoemde uitbestede leerling. Je blijft ingeschreven staan op je middelbare school, maar je volgt de opleiding op het vavo. De middelbare school beslist over de uitbesteding en blijft eindverantwoordelijk voor de leerling. 

- Leerlingen die het eindexamenjaar in twee jaar willen doen, volgen dan bijvoorbeeld de helft van de vakken in het ene jaar en de andere helft van de vakken het jaar daarop. Deze optie is geschikt voor mensen die door persoonlijke omstandigheden geen voltijdopleiding kunnen volgen. 

Volwassenen (18 jaar en ouder) die geen of een te laag diploma van het voortgezet onderwijs hebben, kunnen dit diploma alsnog halen. 

Leerlingen die van profiel willen wisselen om bijvoorbeeld te voldoen aan de eisen van een vervolgopleiding kunnen bij ons die ontbrekende vakken volgen. Profielwisselaars moeten zich uiterlijk woensdag 3 juli 2019 digitaal hebben aangemeld voor het vavo.

Gaat het om wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie of economie, dan moet je per vak een toelatingstoets doen.  Informatie over wat je per vak en per niveau moet leren voor de toelatingstoets vind je hier. Naast digitaal aanmelden moeten profielwisselaars zich ook opgeven voor deze toelatingstoetsen. Aanmelden voor de toelatingstoetsen doe je door het invullen van het Aanmeldformulier en deze op te sturen naar vavo@horizoncollege.nl Dit moet je doen voor 3 juli 2019.

De toelatingstoetsen vinden plaats op maandag 26 augustus 2019 vanaf 10 uur. De kosten bedragen € 25,00 per test. 

- Leerlingen die gezakt zijn voor het vmbo en nog hooguit 1 vak moeten halen, kunnen met bijzondere instemming van de mbo-opleiding alvast op het mbo beginnen en intussen bij het vavo dit vak alsnog halen. Hier zijn aanvullende voorwaarden aan verbonden.