Onderwijs

De sector Gezondheidszorg biedt de volgende opleidingen aan:

De sector Gezondheidszorg heeft rond de 1800 studenten, waarvan ongeveer driekwart een BOL-opleiding volgt.

Info EVC-trajecten: Annemiek de Wit, 06 - 10 93 13 85

Locaties