Nieuws item

Handel & Dienstverlening presenteert het Management Review 2016

Benieuwd naar de resultaten van Handel & Dienstverlening? Wil je weten waar de uitdagingen liggen en hoe de studenten ons beoordelen?

Het Management Review H&D 2016 staat op onze website. Met dit review blikt de sector Handel & Dienstverlening terug op de resultaten die in 2016 zijn behaald. We beoordelen of we onze afspraken zoals verwoord in de teamplannen zijn nagekomen en we bekijken hoe onze studenten ons waarderen. Lees nu de resultaten, successen en de uitdagingen van Handel & Dienstverlening!

Publicatiedatum: 01 juli 2017