Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en -regelingen uit. 

De DUO zorgt onder meer voor:

  • verstrekking van studiefinanciering
  • verstrekking van Studenten OV-chipkaart
  • verstrekking van tegemoetkoming studiekosten
  • inning van lesgeld
  • inning van studieschuld
  • beheer van het Basisregister Onderwijsnummer
  • het verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties, onder andere verzuimregistratie.

Op grond van de Leerplichtwet wordt verzuim van studenten bij de DUO gemeld (voor voorwaarden zie Verzuim). De leerplichtambtenaar of RMC-trajectbegeleider van de gemeente waarin je woont, neemt contact met jou en je ouders/verzorgers op.

Informatie:

www.duo.nl

Geopend: ma t/m vr 9.00-17.00 uur

Zie ook: