Onderwijsservicebureau

Alle sectoren hebben een Onderwijsservicebureau (OSB).

Bij het Onderwijsservicebureau lever je o.a. de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst in. Bij sommige sectoren moet je de praktijkovereenkomst inleveren bij de BPV-coördinator.

Verzuim

Elke vorm van kortstondig verzuim (onder andere ziekte, bezoek aan artsen, rijexamen) dien je bij aanvang van het verzuim te melden bij het OSB van jouw sector. Aan het begin van het schooljaar ontvang je hier van je mentor meer informatie over.