Bindend studieadvies

Elke student van een meerjarige opleiding krijgt ongeveer 9 tot 12 maanden na aanvang van de opleiding een Bindend Studieadvies (BSA). Voor een eenjarige opleiding krijg je deze tussen de 3 en 4 maanden na aanvang van je opleiding.

Het BSA is afhankelijk van je studievoortgang. Dit bespreek je met je mentor. Er wordt ook gekeken naar persoonlijke omstandigheden. Bij een positief BSA mag je doorstromen naar het tweede studiejaar. Bij een negatief BSA moet je stoppen met de opleiding (de onderwijsovereenkomst wordt beƫindigd). en word je begeleid naar een andere passende opleiding.

In de Onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding staat hoe de procedure van het tot stand komen van het BSA verloopt en wanneer een positief of een negatief BSA gegeven wordt.