Onderwijsovereenkomst

Elke student sluit met de school een (wettelijk verplichte) onderwijsovereenkomst. Daarin zijn de rechten en plichten voor jou en de school vastgelegd.

In de onderwijsovereenkomst staat verder voor welke opleiding je ingeschreven bent. Ook is vermeld of je bent ingeschreven als BOL-, BBL- of vavo-studenten.

In iedere onderwijsovereenkomst staat vermeld wat je inschrijfdatum en wat de geplande einddatum is. Controleer al deze gegevens goed.

Soms wordt er een aanvulling op je onderwijsovereenkomst gemaakt waarin aanvullende afspraken worden gemaakt. Dit noemen we een addendum.

Als je op de geplande einddatum nog niet klaar bent met de opleiding kan de onderwijsovereenkomst worden verlengd. Dit kan alleen maar in overleg met degene die daarvoor verantwoordelijk is in jouw sector.

Je moet de ondertekende onderwijsovereenkomst en het addendum zelf weer op school inleveren. Als je dit nalaat, kun je niet aan de lessen, toetsen en examens deelnemen.

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst (pdf)