Onderwijsovereenkomst

Elke student sluit met de school een (wettelijk verplichte) onderwijsovereenkomst (OO). Daarin zijn de rechten en plichten voor jou en de school vastgelegd.

In de onderwijsovereenkomst staat verder voor welke opleiding je ingeschreven bent. Ook is vermeld of je bent ingeschreven als BOL-, BBL- of vavo-student.

In iedere onderwijsovereenkomst staat vermeld wat je inschrijfdatum en wat de geplande einddatum is. Controleer al deze gegevens goed.

Soms wordt er een aanvulling op je onderwijsovereenkomst gemaakt waarin aanvullende afspraken worden gemaakt. Dit noemen we een addendum.

Als je op de geplande einddatum nog niet klaar bent met de opleiding kan de onderwijsovereenkomst worden verlengd. Dit kan alleen maar in overleg met degene die daarvoor verantwoordelijk is in jouw sector.

Je moet ervoor zorgen de onderwijsovereenkomst (of het addendum) tijdig (digitaal) te ondertekenen. Als je dit nalaat heb je nog geen toegang tot de lessen, toetsen en examens.

Ondertekenen
De wettelijk vertegenwoordiger moet de onderwijsovereenkomst tekenen. Ben je op het moment van ondertekenen jonger dan 18 jaar dan is een van je ouders of verzorgers de wettelijk vertegenwoordiger. Ben je ouder dan 18 jaar dan ben je dit zelf.

De onderwijsovereenkomst en het addendum moeten ondertekend worden, deze documenten moet je op school weer inleveren.

Teken je de onderwijsovereenkomst niet, dan kun je niet aan de lessen, toetsen en examens deelnemen. 

Je kunt de onderwijsovereenkomst digitaal ondertekenen. 

DigiD
Voor het ondertekenen van de digitale onderwijsovereenkomst heb je een DigiD nodig. 
Heb je nog geen DigiD? Vraag deze aan via www.digid.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen de activeringscode.

Lees hier de uitleg over het digitaal ondertekenen van de onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst (pdf)