Praktijkovereenkomst

Aan het begin van je stage (BOL) of dienstverband (BBL) sluit je een praktijkovereenkomst (POK) met de school en de werkgever. Je stagebedrijf/werkgever dient een erkend leerbedrijf te zijn. Dit is een voorwaarde voor het behalen van jouw diploma en is vastgelegd in de wet.

Controleer de erkenning op: www.stagemarkt.nl

Ondertekenen
In de praktijkovereenkomst staan de rechten en plichten van de school, het stagebedrijf/de werkgever en de student. De overeenkomst moet door jou, het stagebedrijf/de werkgever en de sectordirecteur worden ondertekend. Zorg dat dit tijdig gebeurt.

Je kunt de praktijkovereenkomst digitaal ondertekenen.

DigiD
Voor het digitaal ondertekenen van de praktijkovereenkomst heb je een DigiD nodig.
Heb je nog geen DigiD? Vraag deze aan via www.digid.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen de activeringscode.

Lees hier de uitleg over het digitaal ondertekenen van de praktijkovereenkomst.

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst (pdf).