Studentenstatuut

In het Studentenstatuut zijn algemene bepalingen over de rechten en plichten van studenten beschreven. Het Studentenstatuut hoort bij de onderwijsovereenkomst.

Bekijk hier het Studentenstatuut (pdf)