WEB

Het beroepsonderwijs (mbo) en het volwassenenonderwijs (educatie) zijn geregeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de WEB. Meer informatie vind je op deze websites:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

MBO Raad