Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Anderstalige studenten

16-23 jaar
Nederlandse taal
3 locaties

Wat houdt het in?

Iedere jongere, die in Nederland woont, is leerplichtig tot 16 jaar en kwalificatieplichtig tot 18 jaar. Dit geldt (ook) voor jongeren die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. Zij zijn, als ze niet uit Europa komen, ook nog inburgeringsplichtig (vanaf 18 jaar).

Wat is leerplicht?
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. 

Wat is kwalificatieplichtig?
Alle jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo (minimaal op niveau 2). 

Wanneer geldt de kwalificatieplicht niet? 
Voor jongeren
- die praktijkonderwijs gevolgd hebben. OF
- die onderwijs in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs gevolgd hebben, 
geldt de kwalificatieplicht niet.  

Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen

Het ROC Horizon College voert in Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn het Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (EOA) uit voor jongeren van 16-23 jaar. Deze jongeren worden door de voortgezet onderwijs school - het Petrus Canisius College in Alkmaar, het Trinitas College in Heerhugowaard en de SG Newton / De Dijk in Hoorn -, die wettelijk verantwoordelijk zijn voor EOA, ingeschreven. Dit betekent dat een groot deel van de anderstalige jongeren vanaf 16 jaar uit onze regio naar het ROC Horizon College komen om daar onderwijs te volgen en zo snel mogelijk Nederlands te leren. Zij krijgen onderwijs van een gespecialiseerde groep docenten en worden ondersteund door verschillende professionals op verschillende aandachtsgebieden. Het uitgangspunt is dat de nieuwkomer binnen twee jaar doorstroomt naar het reguliere onderwijs of naar inburgering, op een voor hem of haar passend moment en niveau.

Inburgering

Naast de EOA kan de student ook het inburgeringstraject via de onderwijsroute volgen. Het Horizon College voert dit opleidingstraject uit in samenwerking met VONK. Op het Horizon College komen de inburgeraars na overleg met de gemeenten uit Noord-Kennemerland en West-Friesland. De onderwijsroute bestaat uit een taalschakelopleiding naar mbo 2, mbo 3 en mbo 4 en is bedoeld voor inburgeraars tot 28 jaar. Het traject duurt 1,5 jaar.

Praktische informatie

Aanmelden

Voor het maken van een afspraak voor aanmelding en intake neem je contact op met:

• Trinitas College, Heerhugowaard: Mw. M. Schouten, tel. 072-5710144
• Petrus Canisius College, Alkmaar: Mw. M. Rolie, tel. 072-5410333
• SG Newton, Hoorn: Mw. J. Kruize, tel. 0229-552010
• SG De Dijk, Medemblik (uitsluitend voor Oekraïense studenten): Mw. A. Smit, tel. 0227-542136

Bekijk de studiegids voor meer informatie.

Heb je een vraag?

Informatie en vragen Hoorn Mevrouw H.G. Wolzak H.G.Wolzak@horizoncollege.nl
Informatie en vragen Heerhugowaard Mevrouw M. Bakker b.bakker@horizoncollege.nl
Informatie en vragen Alkmaar Mevrouw P. Reijling p.c.reijling@horizoncollege.nl