Anderstalige studenten | Horizon College

Anderstalige studenten

16-23 jaar
Nederlandse taal
3 locaties

Wat houdt het in?

Iedere jongere, die in Nederland woont, is leerplichtig tot 16 jaar en kwalificatieplichtig tot 18 jaar. Dit geldt (ook) voor jongeren die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. Zij zijn, als ze niet uit Europa komen, ook nog inburgeringsplichtig (vanaf 18 jaar).

Het ROC Horizon College voert in Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard het Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (EOA) uit voor jongeren van 16-23 jaar. Deze jongeren worden door de voortgezet onderwijs school - het Trinitas College, Heerhugowaard, het Petrus Canisius College, Alkmaar en de SG Newton, Hoorn -, die wettelijk verantwoordelijk zijn voor EOA, ingeschreven. Dit betekent dat een groot deel van de anderstalige jongeren vanaf 16 jaar uit onze regio naar het ROC Horizon College komen om daar onderwijs te volgen en zo snel mogelijk Nederlands te leren. Zij krijgen onderwijs van een gespecialiseerde groep docenten en worden ondersteund door verschillende professionals op verschillende aandachtsgebieden. Het uitgangspunt is dat de nieuwkomer binnen twee jaar doorstroomt naar het reguliere onderwijs of naar inburgering, op een voor hem of haar passend moment en niveau.

Praktische informatie

Aanmelden

Voor het maken van een afspraak voor aanmelding en intake neem je contact op met:

• Trinitas College, Heerhugowaard: Mw. B. Rimann, tel. 072-5710144
• Petrus Canisius College, Alkmaar: Mw. M. Rolie, tel. 072-5410333
• SG Newton, Hoorn: Mw. J. Kruize, tel. 0229-552010

Bekijk de studiegids voor meer informatie.

Heb je een vraag?

Informatie en vragen Hoorn Mevrouw H.G. Wolzak H.G.Wolzak@horizoncollege.nl
Informatie en vragen Heerhugowaard Mevrouw M. Bakker b.bakker@horizoncollege.nl
Informatie en vragen Alkmaar Mevrouw P. Reijling p.c.reijling@horizoncollege.nl