Lesgeld schooljaar 2019 - 2020

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld betalen aan de overheid wanneer je:

  • een voltijd BOL-opleiding volgt, of
  • een voltijd vavo-opleiding volgt van 29 lesuren of meer waaraan de rijksoverheid meebetaalt.

Voor het schooljaar 2019 - 2020 is het lesgeld € 1.168,-

In oktober ontvang je hiervoor een acceptgiro van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Later ingeschreven

Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen.

Word je op of na 1 november bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreken maanden van het schooljaar geen lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen

Als je tussentijds met de opleiding stopt, kun je het lesgeld geheel of gedeeltelijk alleen terugkrijgen als je:

  • je vóór 1 oktober 2019 laat uitschrijven
  • vóór 1 mei 2020 je diploma haalt en de school verlaat (let op: de datum waarop je de uitslag krijgt is de diplomadatum. Dat kan dus een andere datum zijn dan de datum waarop het diploma wordt uitgereikt!)
  • in de loop van het schooljaar van een BOL-opleiding overstapt naar een BBL-opleiding (je gaat dan wel cursusgeld betalen)
  • in de loop van het schooljaar van een voltijd-vavo-opleiding overstapt naar een deeltijd-vavo-opleiding
  • in geval van ernstige ziekte, overlijden of bijzondere familieomstandigheden.

In alle andere gevallen moet je het volledige lesgeld betalen.

Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet het zelf aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Zie ook:

  • DUO